Program - Kongres tradiční čínské medicíny

img_1375

 

 Aktuální program kongresu ke dni 25. listopadu najdete ZDE

 

Přednášky a workshopy zahraničních přednášejících:

 

 Ayal Rani – Israel - Pět hybatelů změny a nemoci třetího milénia-2hod P +

1 den W 29.11.


 

POZOR ZMĚNA: SEMINÁŘ ZAČÍNÁ JIŽ V 9:00 hod. !!!!

Představitel Israelské akupunktury nám přiblíží model klasické čínské medicíny, který lze použít pro diagnostiku a léčbu moderních nemocí. Na tuto přednášku bude navazovat praktický jednodenní workshop na téma : Pět prvků – diagnostika těla a pulzů - v pondělí 29.11. jen pro omezený počet účastníků (max.20), cena 100,- EU nebo 2.500,- Kč (zbývá posledních 5 míst.). Workshop se uskuteční na FTVS, ul. José Martího 31, Praha 6. Prezence 8:00-9:00, workshop do 17:00 hod. Program workshopu zde. Životopis Raniho Ayala zde.

 

NA FOTCE PROF. LI JIANZHONG A VLADIMÍREM ANDEM


Balogh Vladimír, Hollý Karol, Ondrejkovičová Alena – Drogy a akupunktura - 1 hod P


Trojice autorů pojednává o vlastních i literárních zkušenostech uplatnění akupunktury v rámci léčby závislosti na drogách


Bokroš Ivan – Možnosti využitia masážných prípravkov při ochoreniach žilového systému a poruch periférneho prokrvenia - 1 hod P


Přednáška poskytne přehled o celé oblasti nemocí žilního systému i jejich prevenci, o možnostech fytoterapie při jejich léčbě a informace o vlastních masážních přípravcích autora


Chmielnicki Bartosz – Polsko - Přístup čínské medicíny k léčbě bolestí -1 hod P.


Představení různých přístupů k léčbě bolestí v rámci čínské medicíny a akupunktury


Deadman Peter – Anglie - Metody pěstování života - 3 hod P.
Tříhodinová přednáška o metodách zkvalitnění lidského života a prevenci nemocí prostřednictvím stravy, cvičení, stimulace akupunkturních bodů včetně výčtu moderních studií potvrzujících závěry tisíciletých tradic


Dhaenens Chris – Belgie - Kontrola kvality bylin a potravinových doplňků - 1 hod P
- Regulace prodeje bylin v EU - 1 hod P


Význačný přednášející i praktik čínské fytoterapie včetně dovozu a skvělé kontroly kvality jím nabízených bylin, předseda sdružení Benefyt, které spolu s ANH (Aliance pro zdraví z přírody) chtějí vyvolat soudní přezkoumání diskriminačních zákonů pro dovoz a prodej bylin v EU


 

img_1365nachatoj

                                                                 na fotografii prof. Vladimir Načatoj 

Gabrhel Josef - Slovensko - Bankovanie v liečbe pohybových poruch, pomoc modernému člověku - 1 hod P.

Praktický přístup k velmi často užívané metodě od dlouholetého praktika a vynikajícího slovenského akupunkturisty.


Držitel diplomu na Univerzite tradičnej čínskej medicíny Guangming v Pekingu v odbore Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny, Akupunktúra, Moxibuscia a Čínske masáže, kteréžto obory dálkově vystudoval u ČSBS.
 

Gajdoš Juraj – Limity akupunktury a limity akupunkturisty1 hod P.


Přednáška zúročí dlouholeté zkušenosti autora s používáním akupunktury u široké škály onemocnění.

Hegyi Gabriela – Maďarsko - Skalpová akupunktura - 2 hod P + 2 hod W.


Předsedkyně maďarské akupunkturní asociace se více jak 20 let zabývá skalpovou akupunkturou a přednese přednášku i workshop na toto téma.


Li Jianzhong – Čína – Léčba hypertenze v čínské medicíně prostřednictvím bylin i akupunktury -3 hod P.


Odborná 3 hodinová přednáška o příčinách, vývoji a možnosti ovlivnění jedné z nejčastějších poruch.


Profesor univerzity GUANGMING, primář oddělení akupunktury nemocnice Xuanwu v Pekingu. Dlouhá léta přednáší na 1. škole tradiční čínské medicíny v Praze. Ve své přednášce se bude věnovat vlastním i literárním zkušenostem s léčbou hypertenze.


Moir Felicity Anglie - Léčba tabakismu v akupunktuře - 1 hod P + 2 hod W.


Přednášku i workshop na různé postupy léčby závislosti na kouření v čínské medicíně přednese vedoucí katedry Čínské medicíny z University of Westminster z Londýna, Velké Británie s více jak 30 let praxe v akupunktuře, autorka mnoha výukových projektů pro studenty čínské medicíny.


Načatoj Vladimír Grigorjevič – Rusko - Léčba kardiálních poruch u zvýšené a snížené funkce štítné žlázy -3 hod P.
Odborná 3 hodinová přednáška o nejrůznějších poruchách srdeční činnosti, bušení srdce, zvýšeném i sníženem tlaku, slabosti atd při poruchách štítné žlázy, léčba akupunkturou i fytoterapií.

Člen čínské akademie věd a profesor na univerzitě v Tianjinu ČLR, kde čínskou medicínu vystudoval i v Petrohradě a Moskvě, kde vystudoval nejprve medicínu západní a dlouhá léta přednáší i medicínu východní. Dlouholetý přednášející 1. školy tradiční čínské medicíny ČSBS, který se v minulosti proslavil skvělými přednáškami zohledňujícími jak čínskou tak západní medicínu.


Ondrasek Susan – USA - Léčba obezity v čínské medicíně - 2 hod P
Zkušenosti s léčbou obezity a zejména změnami stravy, které lze doporučit s ohledem na jejich dlouhodobé dodržování.


Susan L. Ondrášek má vlastní akupunkturní praxi s názvem Sedm pokladů léčení v Austinu v Texasu, USA. Ve své praxi kombinuje tradiční čínskou medicínu s klasickou teorií pěti prvků, ezoterní akupunkturou, zen shiatsu, tuina a reiki a snaží se léčit tělo, mysl i ducha. Fytoterapie i dietní pokyny tvoří integrální součást jejího působení .

 

Schroen Jan – Holandsko - Systémový přístup k čínské medicíně - 1 hod P + 2 hod W.


Přiblížení práce čínsko-holandské vědecké komise, kde spolupracuje Čínská akademie věd a Holandská Královská Akademie Věd s Centrem pro fyzikální chemii v Dalianu v Číně.
Jedná se o studii na pacientech s DM II. Typu (NIDDM) a další skupiny pacientů s primární progresivní polyartritidou, kde se podařilo prokázat, že syndromologie čínské medicíny má své statisticky ověřitelné koreláty v biochemismu jednotlivých pacientů.


V posledních 15 letech vyučoval a přednášel tradiční čínskou medicínu v několika školách a na sympoziích v Evropě a USA. Zabývá se rovněž sestavováním programů výuky TCM na evropské akademické úrovni. V posledních 20 letech pracuje jako akupunkturista a čínský herbalista na klinice všeobecného lékařství v Utrechtu, Holandsko. Bude přednášet o vyhodnocování účinků čínské medicíny u primární progresivní polyartritidy a NIDDM, výzkumu obou nemocí se zúčastnil.


Tuvia Scott - Israel - Břišní akupunktura – jak vyvážit oheň a vodu a posílit původní energii -3 hod P + 2 hod W.

Ředitel oddělení čínské medicíny Univerzity Broshim v Tel Avivu v Israeli, bývalý člen Israelské asociace čínské medicíny, zakladatel izraelského centra pro břišní akupunkturu a student klasických textů, ze kterých ve své praxi čerpá.
 

img_1477sl

Na fotografii MUDr. Jiří Bílek, PhDr. Ludmila Karlachová a MUDr. Ludmila Bendová 

 

Přednášky českých lektorů:


Arcimovičová Jana – Cholesterol a tradiční čínská medicína - 1 hod P-


Známá autorka série populárně naučných knih o dietní léčbě řady nemocí včetně vysokých hodnot cholesterolu.


Batíková Zdeňka – Workshop nemocí zažívacího traktu - 1 hod W.

Praktická dílna o gastrointestinálních příznacích a nemocech od zkušené fytoterapeutky čínské medicíny.


Bendová Ludmila – Diagnostika jazyka u kardiovaskulárních chorob - 1 hod W.


Workshop seznamuje se základními obrazy u srdečněcévních nemocí a zejména projevy stagnace krve na jazyku a podjazykových žilách, možnosti jejich zachycení na fotografii a ovlivnění čínskou medicínou.

Lektorka je předsedkyní Československé Sinobiologické společnosti a má více jak 20let zkušeností s čínskou medicínou včetně spolupráce s univerzitami Guangming a TUTCM v Tianjinu ČLR a je rovněž lektorkou 1.školy tradiční čínské medicíny v akupunktuře a fytoterapii včetně dietetiky. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci v oboru diagnostiky jazyka, přednáší i v zahraničí na kongresech ICMART Praha, ČLAS (kredit II. stupně) Brusel, Rothenburg.


Bílek Jiří – Možnosti čínské medicíny v léčbě neplodnosti -1 hod W.


Autor je gynekolog zabývající se léčbou neplodných žen prostředky čínské medicíny zejména ušní a celotělové akupunktury.


Bílý Petr - Qigong - energetické cvičenia pre oddych - 1 hod W.
Tuina – čínske liečebné masáže - 1 hod W.


Workshop qigongu seznamuje veřejnost s energetickými cvičeními a základními princípy této aktivity v dynamické i statické podobě.


Workshop čínských masáží tuina seznamuje veřejnost s právoplatnou součástí tradiční čínské medicíny – čínskými masážemí tuina, jejich základními principy a jak je využít při masážích.


Bíziková Anežka Integrální přístup k terapii arteriální hypertenze -1 hod P.
V rámci příspěvku se probírají nejčastější obrazy hypertenze z hlediska TČM a možnosti fytoterapeutické léčby i taktika léčby.


Boháčková Eva – Závislosti, nadváha aneb proč nevěříme svému tělu - 1 hod P.


Přednáška pojednává o definici uvedených termínů, přístupu západního člověka ke svému tělu i pojetí krásy, jídlu jako náhražky plnohodnotného života, diety jako životního programu, jojo efektu a vnitřním tyranu a o cestě vedoucí ze začarovaného kruhu.


Specializuje se na hlubinnou psychologii a psychologii mezních situací. Několik let se podílela na výuce katedry psychologie, FF UK v Praze. Více než deset let působí jako lektorka grafologie a psychologie v grafologické a psychologické společnosti CALIX.

Djemelová Ludmila Léčivá energie našeho prostoru- 2hod W.
Praktický workshop o zásadách a uplatnění fengshui pro zdraví, prosperitu a štastné partnerství.


Dvořáková Tereza Integrace masáží, manupresury, ušní akupunktury v terapii funkčních poruch pohybového systému a možnosti užití funkčního tapingu - 1 hod W.


Autorka je fyzioterapeutka nahlížející mozaiku metod, které jsou schopny ovlivnit funkční pohybové poruchy.
 

Jeřábková Libuše – Využití čínské medicíny v adiktologii - 1 hod W.


Autorka sděluje svoje zkušenosti s využitím postupů TČM v léčbě závislostí. Zobecňuje svoje poznatky z práce v psychiatrické léčebně, kde se zabývá klinickou adiktologií (léčba látkových závislostí včetně alkoholu a nelegálních drog, gamblingu).
V současné době pracuje v Psychiatrické léčebně Bílá Voda jako vedoucí neurologického oddělení, jehož součástí je neurologická ambulance a 13-lůžkové oddělení typu pain clinic. Od roku 1993 se věnuje akupunktuře a tradiční čínské medicíně včetně léčby závislostí s pomocí čínské medicíny.

 

Kolář Karel - Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nejen v čínské medicině-1 hod W.
Pohled na diagnostiku a léčbu v činské i klasické evropské medicině z pohledu symbolického , celostního a duchovního. Nejčastější uskalí při mechanicko materialistickém přistupu k pacientovi jako k hmotnému objektu našeho zkoumání.

Křížová Eva – Co hledají pacienti u čínské medicíny - 1 hod P.


Socioložka zabývající se výzkumem alternativní medicíny bude probírat různé vlivy na rozhodování pacientů o své léčbě včetně vlivu placeba a výsledků již několika sociologických šetření prováděných v ČR na téma alternativních postupů léčby.


Mařádek Jiří – Jizvy a diferenciální diagnostika mezi stagnací čchi a krve - 1 hod P.
Hypermobilita – otázka hranic - 2 hod W.
Obě přednášky pojednávají o složité problematice s nejasnými příznaky a obtížnou diagnostikou, které bývají navíc často přehlíženy. Autor je vynikající rehabilitační lékař, který se dlouhá léta zabývá celým rozsahem čínské medicíny, fytoterapií i akupunkturou a cvičením.


Ročníkový vedoucí studia akupunkury u Československé sinobiologické společnosti v Praze a zároveň aktivní přednášející tradiční čínské medicíny u téže společnosti, obor akupunktura a fytoterapie. Pracuje jako rehabilitační lékař využívající poznatky čínské medicíny v praxi a neustále se všestranně vzdělává.
V roce 2009 se účastnil kongresu TCM v Rothenburgu o.d.T. (Germany), kde se zúčastnil semináře předsedy Israelské společnosti akupunktury Rani Ayala o pulsové diagnostice podle Pěti elementů a podle Mimořádných drah.

Nešpor Karel Stres z pohledu západu a východu, emoce a vyčerpání - 1 hod P.


Známý odborník na závislosti psychiatr a stoupenec východních postupů v léčbě bude probírat různé pohledy na stress, závislosti i workoholismus.


Qin Fei - Qigong (ČÍNA, žije v Praze) - 1 hod W.

Představitel tradičního mistra čínských cvičení, kterým se věnuje od útlého mládí pod dohledem svého mistra a učitele. Představí nám jednoduché ale velmi účinné cvičení pro každý věk i příležitost.

 

Strnad Michal Potíže dolních končetin z pohledu angiologa a praktika TČM- 1 hod P. 

Použití ušní akupunktury u psychických problémů – 1 hod W.
V přednášce bude pojednáno o léčbě žilního systému prostředky čínské medicíny a ve workshopu se bude autor soustředit na ovlivnění bazálního stresu, depresí, úzkostí i nespavosti ušní akupunkturou.


Vede zařízení sdružující klinickou praxi a výuku TČM, které vychází ze zkušeností Sinobiologické školy prof.Leung Kok Yuena, univerzity Guangming v Beijingu, a Univerzity TČM v Tianjinu, se kterými se seznámil v průběhu studia na 1. škole čínské medicíny Praha ČSBS pro kterou řadu let přednášel.


Šotová Renata – Japonská akupunktura - 1 hod W.


Autorka původně absolventka farmacie ale poté vystudovala vysokou školu tradiční čínské medicíny v Austrálii a věnuje se zejména japonské akupunktuře, kterou představí.


Toman Ondřej - Léčba závažných bolestí hlavy kombinací západní a východní medicíny - 1 hopd P.
Informace vycházejí z více jak dvacetiletých zkušeností s léčbou metodami západní medicíny (přednášející je neurolog) a více jak desetiletých zkušeností s léčbou metodami Tradiční čínské medicíny.


Vystudoval obor Tradiční čínské medicíny při Sinobiologické společnosti organizovaný jako dálkové studium Čínské univerzity Guanming v Pekingu, jež úspěšně ukončil stáží v Pekingu na klinice 2006 a závěrečnou zkouškou oboru. Využil svých poznatků tradiční čínské medicíny k sestavení originálních receptur podpůrných emulzí určených ke zmírnění bolestí páteře a kloubů a započal s jejich výrobou.
 

Vančuříková Zuzana, Šimonovský Karel Využití imunonutričních hub v prevenci a terapii civilizačních chorob - 3 hod P.
Autoři se soustředí na celou plejádu civilizačních nemocí i velkou skupinu dřevokazných hub a jejich využití jak v prevenci tak i v léčbě.


Vančuříková studovalaTradiční čínskou medicínu při ČSBS, kde je lektorkou v oboru fytoterapie i akupunktury, kterou studovala i při Institutu pro doškolování lékařů. Od r. 1996 se věnuje praxi TČM, akupunktuře, EAV, homeopatii. Je členkou Československé lékařské akupunkturní společnosti a má atestaci z pediatrie, které se věnuje i v praxi.

Vargová Magdalena – Dietetika výběr potravin – 1 hod W.
Workshop pomáhá lahsie sa orientovat v nekonecnej ponuke vyrobkov a potravinovych doplnkov na trhu. Dozviete sa o zakladoch celostnej dietetiky a preberieme zopar beznych
problemov, ktore zneprijemnuju zivot a pritom sa daju lahko odstranit nie pri chirurgickom ale kuchynskom stole!