Jméno, příjmení, titul *:
členské číslo *:
mobil *:
e-mail *:
Přihlašuji se na semináře XUEXU 25. února 2016 a uhradím do *:30. listopadu 2016 ...... 2.115 Kč
31. ledna 2017 ............ 2.415 Kč
25. února 2017 ............ 2.715 Kč
Žádám o potvrzení o provedené platbě do účetnictví *:Ano
Ne
Žádám o zálohovou fakturu, na základě které uhradím příslušnou platbu *:Ano
Ne
Poznámka:
Souhlasím se stornopodmínkami společnosti uvedenými na těchto stránkách *:Ano