Jméno, příjmení, titul *:
členské číslo *:
mobil *:
e-mail *:
Přihlašuji se na seminář Možnosti houbové výživy 17. - 19. března 2017 a uhradím do *:30. listopadu 2016.......4.588 Kč
31. ledna 2017........4.888 Kč
17. března 2017 .......5.188 Kč
Žádám o potvrzení o provedené platbě do účetnictví *:Ano
Ne
Žádám o zálohovou fakturu, na základě které uhradím příslušnou platbu *:Ano
Ne
Poznámka:
Souhlasím se stornopodmínkami společnosti uvedenými na těchto stránkách *:Ano