Stáž v ČLR na Tianjinské univerzitě tradiční čínské medicíny 2011

S fotografiemi a zážitky vedoucího stáže pana Václava Lukeše se můžete seznámit zde.