Seminář baňkování a moxování


Termín: 18.-19.7. 2009

 

Lektor: Roman Tomčala, MUDr. Zuzana Vančuříková

 

Téma semináře: V první části semináře studenti získají základní teoretické znalosti o účincích léčebných metod baňkování a moxibuce, postupech a přípravě před praktickou částí, znalosti deseti metod baňkování např.: vodní a bylinné baňkování nebo metody přímého a nepřímého moxování. Dále budou zdůrazněny kontraindikace a bezpečnost při provozování léčebných metod s ohledem na práci s ohněm.