Profesor Giovanni Maciocia

Téma: Léčba běžných i závažných onemocnění pomocí přípravků z řady „Tři poklady“, kterou sestavil pan profesor pro moderního člověka na základě tradiční čínské medicíny.


Termín: 6.-7.10.2009 (úterý, středa)

 

Lektor:  Prof. Giovanni Maciocia je jedním z nejstarších žijích praktiků čínské medicíny ze západu.
Původně začínal jako akupunkturista a měl možnost se setkat s mnoha význačnými učiteli jak ze západu tak z Číny, kde rovněž studoval, zejména na univerzitě v Nanjingu.
Je autorem sedmi velkých učebnic čínské medicíny, které jsou užívány na všech školách a univerzitách tohoto oboru po celém světě. V tomto směru je asi jedním z nejcitovanějších a nejváženějších autorů.
Do češtiny byla přeložena jeho učebnice Diagnostika podle jazyka v tradiční čínské medicíně ( Svítání 2004).


Téma: Tři poklady

Veškeré své zkušenosti fytoterapie využil při sestavování vlastních receptur tablet Tří pokladů, o kterých bude na semináři pojednávat. Jedná se o klasické směsi, které prof. Maciocia upravil pro západní populaci a jejichž použití vysvětluje s pomocí fotografií jazyků svých pacientů, jejichž léčbu téměř vždy doplňuje i akupunkturou. Proto jsou jeho semináře tak přínosné pro všechny studenty čínské medicíny.

 

U příležitosti jeho návštěvy budou rovněž vydány jeho texty o složení a využití řady Tří pokladů, kde lze nalézt velmi podrobný rozbor řady příznaků, takže se to spíše blíží učebnici diferenciální diagnozy než obyčejnému katalogu. Pro své zásluhy na poli čínské medicíny a rozsah učebnic jež napsal, byl jmenován čestným profesorem Univerzity čínské medicíny v Nanjingu, což je čest, které se dostalo jen málo osobám ze západu.


Program profesora Macioci je velmi nabitý a tak je téměř zázrak, když se podaří uskutečnit jeho návštěvu v ČR. Věříme, že si čeští studenti uvědomí vyjímečnost této situace a nenechají si ujít přednášky tak vzácného hosta.