Držení těla - teorie a praxe

Termín: 31.10.2009

 

Lektor: Mgr.MartinaVystrčilová absolventka učitelství TV-Biologie na FTVS UK r.2000, abslv. studia fyzioterapie FTVS UK r.2005. Trenérka atletiky 1.tř., kompletní kurz Terapie dle Mojžíšové, kurzy Sportovní fyzioterapie. Od roku 2007 vzdělávání se v Darja shiatsu škole.

 

Téma: Teorie: hodnocení stavu organismu, terapeuticé přístupy, příčiny disbalancí a zdroje problémů.

             Praxe: zkrácené, oslabené svaly, příčiny hypertronických a hypotonických svalů, testování

                         správné držení těla, hodnocení, korekce

                         důležitost vzájemné spolupráce svalů, dýchání, hluboký stabilizační systém

                         funkce chodidel a krční páteře jako klíčových oblastí pro držení těla


Určení semináře: určeno všem zájemcům a danou problematiku