Cyklus 3 seminářů s MUDr. Janou Pražákovou

Termín: 19.-20.9. 2009
                 3.- 4.10. 2009
              17. - 18. 10. 2009


 

Lektor: MUDr. Jana Pražáková- absolventka fakulty všeobecného lékařství Univerzity Palackého v Olomouci . Již mnoho let pracuje ve FN Motol. Určení semináře: Všem studentům, kteří nejsou zdravotníci a nastoupili v listopadu 2008 do prvního ročníku akupunktury. Též ostatním studentům majícím zájem o západní medicínu.

 

Prezence: 8:00 – 9:00 hod – pouze první den víkendu
                    Výuka: 9.00 – 18.00 hod

 

Téma:


1. víkend:
1/ - buňka jako základní stavební jednotka lidského těla, fyzikální zákony
a vlivy, princip vzniku nemoci -hematologie - složení, vlastnosti a funkce krve, krevní řady, nejčastější hematologické poruchy a onemocnění, základní farmakologie
- nervový systém - stavba, funkce, nejčastější patologie, základní farmakologie
2/ - oběhový systém - stavba srdce a cév, faktory ovlivňující činnost srdce
a krevní tok, nejčastější patologie, základní farmakologie
- dýchací systém - anatomie, fyziologie, chorobné stavy, základní farmakologie , RTG - fyziologické a patologické nálezy


2. víkend:
3/ - trávicí systém - anatomie, fyziologie, hormony a enzymy trávícího ústrojí, nejčastější patologie, základní farmakologie
- funkce všech hormonů obecně a regulace jejich hladin v lidském těle, patologie, zákl. farmakologie
- kůže - stavba , funkce
4/ - přehled trávicích hormonů a enzymů - opakování látky z předchozího dne. Urosystém - stavba , funkce, fyzikální zákonitosti , nejčastější patologie, základní farmakologie, RTG a CT nálezy
 

3. víkend:
5 / - reprodukční systém ženy a muže, stavba , funkce , hormony, laboratoř, patologie, základní léčba a zakázané léky u ženy těhotné a kojící, smysly - zákl. nástin anatomie, funkce , patologie
6 / - základy imunologie , imunitní reakce - nejčastější typy- urgentní stavy u jednotlivých systémů , včetně traumat, RTG a CT nálezy - zdravotnické právo - základní paragrafy týkající se léčeného a
léčícího