Pro rok 2010 vybíráme k nahlédnutí tyto semináře:

 

 

 

 

 

 

- fyzioterapie 

 

- feng shui

 

- taoismus

 

- rozbor kazuistik

 

- kardiovaskulární nemoci

 

- specifikace diagnostiky a léčby jater v TČM

 

- akupunktura v přírodě

 

- fytoterapie 

 

- psychologie záoadu a filozofie východu