VLADIMÍR NAČATOJ

fyto

Lektor: : profesor TČM Vladimír Načatoj člen čínské akademie věd, dlouholetý praktik čínské medicíny i lékař medicíny západní.


Termín: 17. – 20. června 2010
.
Téma: Seminář je určen jak pro fytoterapeuty, tak i akupunkturisty a zejména všechny, kteří uplatňují poznatky čínské medicíny v praxi. Srdečně cévní onemocnění, kardiovaskulární choroby, hypertenze, mrtvice. Jak nemocem předcházet, jak tyto nemoci ovlivnit pomocí prostředků čínské medicíny.

 

 

 

 

 

 

- Dyslipoproteinemie v kardiologii, počáteční stádia aterosklerozy
- Onemocnění cév srdce, stenokardie
- Zvýšený a snížený krevní tlak
- Toxická myokarditida včetně lékové
- Onemocnění srdce při cukrovce
 

akupunktura