Termín:

23. -24. října 2010

 

Lektor:

PhDr. Eva Boháčková

 Psycholožka a grafoložka, spoluzakladatelka konceptu psychologie radosti. V r. 2000 dokončila na FF UK v Praze magisterské studium jednooborové psychologie. O dva roky později získala v tomto oboru titul PhDr. Specializuje se na hlubinnou psychologii, psychologii pohádek a psychologii mezních situací.

 

Ing. Václav Křemen, Ph.D

Terapeut a lektor studia Aithér a spoluzakladatel konceptu Psychologie radosti. • Mezi jeho hlavní životní studia patří Rolfing. Cvičí pohybová cvičení (Jógu, LuJong, TaiCi) a dlouhodobě, prakticky a hluboce se věnuje meditaci a relaxačním technikám.

 

Místo:

školící středisko Dělnická, Praha 7

 

Téma semináře:

Psychologie západu a filozofie východu
aneb jak žít duchovně v každodenním životě

“Vše by bylo příliš jednoduché,
kdyby samotná jednoduchost
nebyla nejobtížnější ze všech věcí.”


Tento seminář je zaměřen na seznámení se základními odlišnostmi a průsečíky západní psychologie a východní filozofie a současně na možnosti, jak v každodenní životní praxi začít tyto dva zdánlivě velmi odlišné systémy propojovat a jak je využít pro rozvoj osobnosti a duchovní vývoj. Jedním z teoretických východisek semináře je „Tajemství zlatého květu“– čínská kniha života – starý ezoterický text čínského taoismu popisující konkrétní návody, jak se „vymanit z pout světa“, dosáhnout zdraví a zrození „zlaté květiny“, tj. duchovního znovuzrození – z pohledu člověka „západu“.


Velký prostor bude věnován diskusi a společnému hledání odpovědí na dotazy účastníků semináře. Součástí dvoudenního semináře bude též práce se symboly, dále pak ukázky práce s tělem a smyslovou realitou a ukázky relaxačních a meditačních technik zaměřených především na harmonizaci energetických systémů v systému člověka.

 

 

Během semináře budou diskutována např. tato témata:

o     Proč je pro běžného Evropana obtížné porozumět Východu ?
o     Co je duchovní cesta a co znamená tajemné slůvko tao ?
o    Jaká jsou hlavní úskalí duchovní cesty a východiska z nich ?
o    Jaká je alternativní, tj. východní perspektiva pohledu na člověka a jeho vývoj? 
o    Jak pracovat s protiklady a jak je transcendovat ? 
o    Naše fyzická – smyslová realita a možnosti, které nám nabízí pro duchovní vývoj z pohledu západu i východu (ukázky praktických cvičení).
o    Co je to relaxace a harmonizace? A jak prakticky začít s harmonizací ?
o    Je nutné v životě trpět nebo může být duchovní praxe spojená s radostí ?