TAOISMUS

logo_cb

 

Termín:

22.-25. 4. 2010

Lektor:

Michel Vinogradoff

Lékař, akupunkturista, sinolog a spisovatel. Člen Francouzské akupunkturistické asociace, Francouzského akupunkturistického kolegia a člen Institutu Ricci.. Věnuje se tradiční čínské akupunktuře přes 25 let, zpracoval souhrnný překlad knihy Yi Jing, která byla přeložena i do českého jazyka pod názvem Yi Jing aneb Běh Osudu. Z jeho bádání a zamýšlení se nad vztahy, které existují mezi Yi Jingem a akupunkturou, vzešla kniha Duch jehličky. K jeho spisovatelské dráze lze připočítat též román "Ils étaient soixante et quatre…", jehož děj se odehrává ve staré Číně.

 

Prof. Michel Vinogradoff se dobře vyzná v čínské medicíně, poněvadž ji denně ve své praxi používá. Svůj život zasvětil studiu filozofie a tradičního čínského lékařství. Kromě akupunkturní praxe je jeho posláním šířit své znalosti prostřednictvím pravidelně organizovaných seminářů.

Téma semináře: Seznámíte se s základními taoistickými díly jako je Dao De Jing připisovaný autorovi Lao Zi, i s texty autorů Zhuang Zi a Lie Zi. Vyplývají z nich mnohé praktické příklady, kterých může každý využít k tomu, aby se cítil lépe jak v osobním životě, tak i v mezilidských vztazích.
Dozvíte se také, jakým způsobem mudrcové dávnověku pratikovali taoismus. Dostane se vám
konkrétních doporučení a vysvětlení, kterých lze ihned využít v každodenním životě.
Celá polovina semináře bude věnována praktickým cvičením. Tělesná taoistická cvičení jsou určena k udržování vitality a životního elánu. Jsou velmi snadno zapamatovatelná a použitelná, nevyžadují tedy žádné zvláštní osobní předpoklady.

Místo konání:

FTVS, Praha 6, José Mártího 31, Posluchárna č. 5

Určení semináře: Seminář je určen všem, kdo se zajímají o čínské myšlení. Tedy i každému zájemci, který si chce prohloubit své základní znalosti a praktické poznatky o taoismu. Všem těm, kdo dbají o svůj osobní rozvoj a přejí si obohatit své poznání i praktické zkušenosti tak, aby dosáhli harmoničtějšího a vyrovnanějšího života.