Léčba nachlazení, podzimní a zimní onemocnění, 1.-2. října 2011

Hlavní přínos tohoto semináře je v diferenciální diagnostice, která je nutná na závěrečnou zkoušku jak z fytoterapie tak i z akupunktury. Navíc je seminář ryze praktický takže studenti si odnesou skvělé modelové kazuistiky a dovednosti při výběru směsí na léčbu nachlazení.

 

Proč se zúčastnit tohoto prvního z cyklu seminářů:

 


- Ujasníte si, nebo získáte základní přehled o skupinách čínských léčivých produktů, podle jednotlivých skupin onemocnění,
- Na semináři budou probírány hotové přípravky, především ve formě san i cha, které jsou vhodné pro léčení daných onemocnění.
- Mimo jiné budete seznámeni s unikátním systémem kódování prof. Leung Kok Yuena.Tento kódový systém čínských léčivých směsí začínající vždy písmenem, vychází ze sofistikovaného dělení, které sestavil prof. Leung Kok Yuen ve spolupráci s Michelem Picardem. Tento systém používáme na všechny produkty čínské medicíny, tj. na pokroutky, wany, tablety, sany, cha a další formy.
- Každý seminář je samostatný, takže pokud se na některý z cyklu seminářů nedostanete, nebude to na úkor pochopení ostatních,
- Seminář vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí využívat nejúčinnější čínský léčebný prostředek –čínské směsi mletých bylin.


TÉMA 1. SEMINÁŘE: podzimní a zimní onemocnění: rýmy, nudle v nose, nachlazení, bolesti v krku, chřipky, angíny, studené hleny, horečky, zimnice atd. Seminář e týká celého komplexu nachlazení, tj. prevence, léčby a následného doléčování, aby nedocházelo k recidivě.

 

ČÍNSKÁ PRAKTICKÁ FYTOTERAPIE, PRAKTICKÉ POUŽITÍ SMĚSÍ PROF. LEUNG KOK YUENA
VE FORMĚ SANŮ A CHA
Základní seminář pro praktiky, kteří chtějí využívat nejúčinnější prostředek čínské medicíny, bylinné směsi.

 

Jean-Luc Klein je žák profesora Leung Kok Yuena a především praktik, s nímž spolupracujeme již skoro 20 let. V devadesátých letech nám vedl několik teoretických i praktických seminářů. V současné době máme skvělou možnost využít jeho životní zkušenost s praktickou léčbou západních pacientů a „západních“ onemocnění.

 

Kompletní informace zde.

 

Přihláška na seminář 1. - 2. října 2011, léčba nachlazení, přednáší Jean-Luc Klein:
 

Jméno a příjmení *:
členské číslo *:
mobil *:
e-mail *:
Poznámka:
Přihlašuji se na seminář Léčba nachlazení v termínu 1.-2. října 2011 a uhradím do 20. září 2011 1 977,- Kč *: 
Souhlasím se stornopodmínkami společnosti *: 
 

 

 

 

 

Psychologická práce s nemocnými v souvislosti s TČM.

Jean-Luc Klein má osobní zkušenosti s psychologickým přístupem k vážně nemocným pacientům se kterým by se s námi rád podělil v sobotu večer. Tento večer bude přístupný všem zájemcům nejen těm platícím, kteří budou přítomni celé dva dny ale mohou přijít i ostatní bezplatně, které téma zajímá jen na tento večer. Psychologická práce s nemocným pomáhá urychlit léčbu a je vynikající i jako prevence. Podmínkou účasti na tomto večeru je mít uhrazené členské příspěvky na letošní rok a přihlášení do 23. září 2011, z důvodu dostatku míst.

 

Místo konání: FTVS, ulice José Martího 31, Praha 6

Termín: sobota 1. října 2011, od 18:00 hodin

Cena: Seminář je zdarma.

Podmínka účasti: Uhrazené členské příspěvky na rok 2011 ve výši 400 Kč.

 

Přihláška na večer 1. října 2011, 18:00hod, přístup k vážně nemocným pacientům. Závazně se přihlašuji na tento večer.

Jméno a příjmení *:
členské číslo *:
e-mail *:
mobil *:
Mám uhrazené členské příspěvky na rok 2011 *:
Pokud nemám uhrazené příspěvky, zavazuji se je uhradit do zahájení večerní přednášky 1.10. 2011 *:ANO