2. seminář cyklu věnovaný praktickému použití čínských hotových směsí

img_9218-jlk

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PORUCH TRÁVENÍ A PSYCHIKY

 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ  10. - 11.  března 2012


V rámci cyklu seminářů věnovanému praktickým směsím profesora Leunga připravuje ČSBS/TČM další pokračování. V říjnu 2011 to bylo široké téma „o všem kolem nachlazení“.

 

Na jaře 2012 bude následovat detoxikačně nápravné téma „vše kolem zažívání“, tedy zažívací obtíže, poruchy trávení, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, bolesti břicha, žaludku, poruchy polykání, pálení žáhy, obezita, hubenost ap.

 

Na jaře bývá častější výskyt „žlučníků“, které s trávením a vlhkostí úzce souvisí. Téma bude tedy navýsost aktuální i ze sezónního hlediska. Trénovat se bude klinická diagnostická rozvaha. Důraz bude kladen na prevenci i doléčování, téma tedy bude probráno hezky uceleně v souvislostech, což se samozřejmě odrazí i v probírání kombinací směsí.Lektoři: Jean-Luc Klein – žák profesora Leung Kok Yuena,  MUDr. Ludmila Bendová

 

Místo konání: FTVS, ulice J. Martího 31, Praha 6

Program: 10. března 2012, sobota, prezence 8:00 - 10:00, přednášky 9:00 - 18:00 hod.

                     11. března 2012, neděle, přednášky 9:00 - 17:00 hod.

 

Několik slov o sytému bylinných směsí (san, cha, extrasan) Leung Kok Yuena


Systém pana profesora umožňuje přístupným způsobem nahlédnout na čínskou fytoterapii bezpečně „z druhé strany“, tj. představuje protiklad k na západě typickému učení se od jednotlivostí k celku, tedy od prvotního detailního studia jednotlivých složek, ze kterých se pak skládají výsledné klasické či individuální směsi. Leungův systém srozumitelně přibližuje možnosti používání jednotlivých směsí a jejich vzájemných kombinací podle přehledně zpracovaných výstupů z diferenciální diagnostiky čínské medicíny.

 

Tento způsob odpovídá i čínskému přístupu, kdy je třeba nejdříve pochopit zákonitosti systému a s pokračujícími lety studia i praxe pak zkoumat principy v pozadí, postupovat od celku k jednotlivostem-detailům, z vyšších úrovní ke kořenům (congshang daoxia), tedy postupně odhalovat

a) význam některých základních kombinací bylin, které se objevují v různých recepturách, kde k nim bývají připojeny další byliny, čímž se mění účinky nebo doplňují základní kombinace;

b) význam jednotlivých bylin v ověřených recepturách;

c) možnosti kombinací směsí, jejich doplňování či úpravy o další produkty až za

d) zásady samostatné tvorby směsí, kdy již každý sám musí mít dostatečné znalosti pro stanovení jednotlivých poměrů, zvážení interakcí mezi složkami atp., včetně z toho vyplývající odpovědnosti.Pan profesor upravil směsi a vytvořil z nich systém po 30 letech studia a praxe, které více než dostatečně zaštítil svojí autoritou, neboť změny prováděl s hlubokým porozuměním čínské medicíně a specifickým potřebám lidí na Západě. V současné době můžeme spoléhat i na prověření časem - jeho směsi se na Západě používají již přes 40 let.Používání Leungových směsí je díky jasné syndromologii dobře srozumitelné. Dodávané formy směsí navíc umožňují držet je v příruční rezervě, nebo tzv. „domácí lékárně“, aby byly v případě potřeby pohotově k dispozici.