Giovanni Maciocia – přípravky Ženský poklad a jejich použití v gynekologii

Téma: přípravky Ženský poklad a jejich použití v gynekologii


Lektor: Anastacia White, přímá žáčka prof. Giovanni Mociociho


Termín: 2. – 3. června 2012 (víkend), prezence: sobota 8:00 – 10:00 hod.


Místo konání: FTVS, učebna P1


Určení semináře: podmínkou jsou zvládnuté základy čínské medicíny


Seminář bude tlumočen z anglického jazyka.

 

Prakticky a klinicky orientovaný seminář, na kterém bude probrána jak aplikovaná teorie čínské medicíny, tak i nejčastěji viděné gynekologické obtíže a přípravky na ně určené, a to včetně rozborů vhodnosti jednotlivých přípravků dle doprovodných příznaků.

Probráno bude pět tematických okruhů: premenstruační syndrom – PMS, menstruace, bolestivá menstruace, menopauza a (ne)plodnost.
Aby byl seminář co nejvíce praktický a individuálně přínosný, vyzývá Anastacia účastníky, aby si dopředu připravili otázky týkající se konkrétních případů, např. k obtížím s diagnostikou, správnosti výběru přípravku ap.

 

Anastacia White je praktička, učitelka a konzultantka čínské bylinné medicíny již od roku 1984. Měla to štěstí, že se mohla učit od těch nejrespektovanějších kapacit na čínskou medicínu na Západě, např.: Subhuti Dharmanandy, Teda Kaptchuka a Giovanni Maciociho.


Anastacia pracuje s přípravky Giovanni Maciociho od samého počátku jejich existence. Několik let pomáhala Giovannimu mj. s jejich uváděním na trh, školením praktiků, zodpovídáním dotazů z praxe atp.
Více informací o Anastacii můžete získat na www.eemedicinewisdom.com.

 

Giovanni Maciocia, respektovaný autor mnoha knih o čínské medicíně, shrnul své poznatky a zkušenosti z více než třicetileté klinické praxe do návrhu bylinných přípravků pro ovlivnění nejčastějších zdravotních obtíží. Sestavené přípravky reprezentují vrchol jeho mnohaletých výzkumů a klinické praxe.


To v případě Ženského pokladu platí dvojnásob, neboť Giovanni si velmi dobře uvědomil „slabší“ pozornost, kterou historicky z filozoficko-kulturních důvodů čínská medicína věnovala ženám, jejich fyziologii i patologiím. A proto hned po knihách o základech čínské medicíny napsal jako čtvrtou v pořadí knihu Porodnictví a gynekologie v čínské medicíně. Také není náhoda, že se práce na této knize i její vydání překrývalo s uvedením přípravků Ženského pokladu na trh.


Ženský poklad obsahuje ucelenou řadu bylinných přípravků, do jejichž složení bylo promítnuto rozkrytí historických bariér a inovativní uchopení problematiky, a tak představuje vhodnější alternativu k tradičně doporučovaným recepturám a v několika případech dokonce zaplňuje mezery v jejich nabídce.