Léčba onemocnění štítné žlázy z pohledu TČM

Lektoři: MUDr. Vladimír Načatoj, autor knihy Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně

MUDr. Oxana Načataja

 

Termíny: 24. - 27. května 2012, čtvrtek - neděle

 

Téma: Léčba onemocnění štítné žlázy z pohledu TČM, s využitím akupunktury a fytoterapie.

 

  • Prevence onemocnění štítné žlázy s ohledem na stoupající radiaci v okolí (Černobyl, Fukushima atd.)
  • Prevence a příznaky onemocnění štítné žlázy z pohledu západu a východu
  • Laboratorní kriteria hodnocení funkcí štítné žlázy
  • Hypothyreoza a její příznaky, prevence, léčba prostřednictvím TČM, léčba západní
  • Hyperthyreoza a její příznaky, prevence, léčba prostřednictvím TČM, léčba západní
  • Prevence a léčba uzlů ve štítné žláze s ohledem na prognozu, maligní a benigní nádory
  • Onemocnění srdce, očí a dalších tkání v souvislosti se záněty štítné žlázy
     

 

Místo konání: FTVS, ulice José Martího 31, Praha 6

 

Životopis prof. Vladimíra Načatého

Vladimír Načatoj absolvoval v r. 1983 Sankt-Petěrburgský Státní lékařský institut I.P.Pavlova v oboru všeobecného lékařství. Ještě v době studia úspěšně pracoval ve studentské vědecké společnosti a zajímal se široce o alternativní metody léčby. Po skončení institutu prošel povinnou tříletou lékařskou praxí pod vedením zkušených odborníků.

 

Poté se přihlásil na katedru nemocniční péče na Sankt-Petěrburgské Státní lékařské univerzitě, kde po dobu tří let studoval akupunkturu a psychoterapii na oddělení interklinických služeb psychoterapie a reflexoterapie, jakož i na dalších ústavech zabývajících se dalším vzděláváním lékařů v St-Petěrburgu. Absolvoval stáže na tak prestižních zařízeních, jakým je Bechtěrevův Institut psychiatrie v oboru psychoterapie, Leningradská státní univerzita pro doškolování lékařů v oblasti reflexoterapie, aj. Praxe probíhala pod vedením špičkových psychoterapeutů z Ruska i Evropy v oboru gestalt terapie, transakční analýzy, psychoanalýzy a dalších odvětví.

 

V rámci mezistátní smlouvy mezi ČLR a SSSR začali v r. 1988 na katedře nemocniční péče pracovat dva specialisté z ČLR na téma syntézy, propojení evropské a tradiční čínské medicíny při léčbě bronchiálního astmatu. V.G. Načatoj byl do této skupiny zařazen a po dobu 4 let studoval základy teorie a diagnostiky tradičního čínského lékařství (TČM), a rovněž se zabýval otázkami léčby onemocnění pomocí akupunktury a bylinné léčby. Naučil se číst a psát v čínském jazyce.

 

Ve spoluautorství s čínskými specialisty byly napsány první příručky o TČM v ruštině pod názvem „Tajemství čínské medicíny“, které vyšly v letech 1990-1991. V rámci činnosti tohoto vědeckého týmu byly obhájeny dvě doktorské a tři kandidátské dizertační práce k léčbě bronchiálního astmatu metodami TČM, které v té době byly v SSSR povoleny rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví SSSR.

 

Na konci r. 1992 byl nadějný mladý vědec V.G.Načatoj vyslán Ministerstvem vysokého školství SSSR do Čínské lidové republiky, do města Tianjin, a to na Tianjinskou univerzitu tradiční čínské medicíny, aby zde získal úplné vzdělání v oboru TČM. V ČLR absolvoval V.G.Načatoj úplný pětiletý studijní obor. V čínském jazyce absolvoval přednášky o akupunktuře a čínské fytoterapii. V Číně vedl i rozsáhlou vědeckou práci, za což mu byl v r. 1997 udělen titul zahraničního profesora Tianjinské univerzity TČM. Po návratu do vlasti nenašel adekvátní uplatnění pro svou specializaci a do r. 2002 pracoval v Estonské republice, kde založil školu tradiční čínské medicíny. Paralelně s tím se V.G.Načatoj věnoval vědecké činnosti na Tianjinské univerzitě TČM, kde získal čestný titul profesora TČM, který má doposud. Vědecká činnost probíhala pod vedením tak renomovaných specialistů, kterými jsou akademik Shi Xue Ming, akademik Zhang Boli, profesor Liu Gong Wang (dnes již zesnulý), Dai Xi Men, Zhang Xi Peng, Wei Yu Qi a další.. Profesor V.G.Načatoj se zúčastňuje prakticky všech mezinárodních kongresů, probíhajících na Tianjinské univerzitě TČM, a mnohých dalších kongresů věnovaných spojení TČM a evropského lékařství za hranicemi.

 

Aktivně spolupracuje s Kaunasskou lékařskou univerzitou (Litva) a dalšími světovými univerzitami. V r. 2009 obdržel medaili Shen Nunga za vydání další monografie o TČM („Léčba nemocí metodami TČM“). V současné době je jedním z vedoucích specialistů v oblasti spojení evropské a tradiční čínské medicíny. Věnuje se především lektorské činnosti, a psaním odborných publikací.


Jeho poslední monografie, Léčení onemocnění v tradiční čínské medicíně je unikátní dílo, jehož překlad do češtiny se připravuje. Tato publikace je pojata tak, že zde najdou potřebné informace jak začínající praktici TČM, tak i zkušení dlouholetí odborníci. Nemoci jsou zde rozděleny jak podle čínské diagnostiky, tak i podle západního přístupu, podle problémů, se kterými pacienti přijdou za lékařem.