Ušní akupunktura - výběr bodů a způsoby jejich stimulace

• Termín: 8.–10. března 2013


• Lektor: MUDr. Jiří Bílek


• Počet bodů: 30 praktických


• Téma semináře: Výběr optimálních akupunkturních bodů, různé
způsoby stimulace s pomocí jehel, semínek, tlaku, porovnání
západní a čínské aurikuloterapie. Seminář bude zaměřen na
praktickou výuku. Studenti, kteří vlastní některý z přístrojů na
elektroakupunkturu (Stimul 3, Stimul 5), vezměte tento přístroj
s sebou.


• Počet studentů: 20–25


• Místo konání: FTVS, José Martího 31, Praha 6