Devítidenní kurz pulzové diagnostiky CCPD (Shen-Hammer system)

1. část (5 dní) 30. dubna - 4. května 2013                       
 

Začneme intenzivním praktickým cvičením s cílem „probudit“ vaše prsty, aby byly schopny vnímat širokou škálu vjemů, které lze na pulzu cítit. Zkušení praktici budou mít možnost přiřadit význam vjemům, které možná opakovaně pociťovali v praxi u svých pacientů, ale nedokázali si je vysvětlit nebo interpretovat. Začínající praktici naleznou jasnou strukturu, která jim pomůže dát rámec vyšetření pulzu v budoucnosti.


Tento systém rozděluje puls do tří úrovní (hloubek) – čchi, krve a orgánů. Naučit se jejich lokalizaci je naprosto zásadní, protože dohromady tvoří architekturu, která mnoho pulzových kvalit definuje.

Kromě šesti standardních hlavních pozic na pulzu (cun, guan, chi – distální, střední, proximální) zahrnuje tento systém také 22 komplementárních pozic.

Všechny budou detailně předvedeny a lektory zkontrolovány.

Studenti se také naučí rozpoznávat a interpretovat širokou škálu jednotlivých kvalit pulzu.


Výuka bude probíhat od 10 do 17.30 hod. s pauzou na oběd (cca 90 min).

Všech pět dní bude zahrnovat kombinaci praxe a didaktické instruktáže („přednášky“) s důrazem na praktické dovednosti.


2. část (4 dny) 22. - 25. června 2013


První den bude opakováním materiálů z 1. části kurzu.

Budeme mít mnoho času na praxi, upevnění nabytých dovedností a na vaše dotazy.
Následující dva dny budeme dopoledne pracovat přímo s pacienty.

Nejdříve provedou instruktoři detailní vyšetření pulzu pacienta a zapíší je do „pulzového protokolu“.
Následně budou mít studenti ve dvojicích cca 40 min na to, aby se pokusili najít na pacientově pulzu vše, co instruktoři.
K dispozici budou mít vyplněný „pulzový protokol“ a samozřejmě asistenci instruktora pro případné dotazy. Jedině tímto způsobem se lze efektivně naučit pulzové diagnostice – přímým vysvětlením a zpětnou vazbou ve vztahu k tomu, co cítíte pod svými prsty.
V odpoledních hodinách a celý poslední den se budeme věnovat interpretacím nálezů na pulzu jednotlivých pacientů.
Stanovíme možnou diagnózu jen a pouze na základě vyšetření pulzu.

Teprve poté předstoupí terapeut detailně obeznámen s anamnézou a aktuálním stavem každého pacienta.

Společně se pokusíme integrovat všechny diagnostické vstupy a uvidíme, co všechno jsme o pacientovi mohli říci pouze z vyšetření pulzu.
Denní program se bude mírně lišit. První a poslední den bude výuka probíhat od 10 do 17.30 hod. jako v první části kurzu.

Druhý a třetí den dopoledne stráví studenti s pacienty přesně daný čas (dozvíte se první den druhé části). Odpoledne pracujeme stejně jako obvykle.