Základy a rozvinutí pokročilých dovedností v pulzové diagnostice.

• Téma: Devítidenní kurz nabízí vzácnou příležitost rozvinout pokročilé dovednosti v pulzové diagnostice.

 

 

• Cíle kurzu: Na konci tohoto kurzu získají účastníci:


• pevný základ pro prakticky a klinicky využitelný přístup k pulzové diagnostice,
• schopnost rozeznat jemné rozdíly v kvalitách pulzu a interpretovat jejich význam,
• možnost okamžitě využívat nové dovednosti ve své praxi.

 


Systém Shen-Hammer poskytuje jasné informace o konstituci pacienta i o případném
patologickém procesu probíhajícím v jeho těle. Vyšetření dle tohoto systému rovněž zahrnuje rozpoznání a vliv předchozích zranění, traumat, životních událostí a emocí na současný stav pacienta.

Dá se také využít pro stanovení prognózy vývoje stavu pacienta, dříve než se začne navenek projevovat jako nemoc.

Nabízí tudíž možnost praktikovat vskutku preventivní medicínu. 

 

Rozvinul ho věhlasný diagnostik dr. John H. F. Shen a později jej systematicky zorganizoval jeho dlouholetý žák dr. Leon Hammer.


Výuka systému byla a je mnoho let vylepšována. Poskytovaný materiál lze zřetelně a jasně vstřebat, protože jednotlivé  stavební kameny informací a vnímání samotného pulzu (a jeho kvalit) jsou předkládány postupně a systematicky.
Pro účastníky kurzu bude připraven tištěný manuál jako výuková pomůcka a referenční zdroj.

Pro studenty, kteří budou mít zájem dále se zdokonalovat v pulzové diagnostice, poskytujeme další podporu v podobě pravidelných praktických cvičení a každoročních pokročilých vícedenních seminářů.