Aram Tzayig: Úvod do teorie kmenů a větví

• Termín: 29. listopadu - 1. prosince 2013


• Lektor:

 

ARAM TZAYIG se čínskou medicínou zabývá posledních patnáct let. Po dokončení studia TČM získal odbornost na léčení podle pěti prvků a v teorii kmenů a větví. Jeho specializací je čínská medicína pro děti, kterou řadu let také vy učuje. Je rovněž autorem knihy diagramů a obrázků ilustrujících množství konceptů v čínské medicíně – detailně na www.philosophical-tools.com. Všichni platící účastníci semináře tuto knihu obdrží jako součást kurzu. Tzayigův lidský přístup a srozumitelné podání spolu s neuvěřitelnou snahou, aby každý pochopil, co chce lektor sdělit, činí z jeho kurzů opravdovou lahůdku.
Letos v dubnu u nás přednášel úvod do taoistické akupunktury, která je vynikajícím doplněním kurzů TČM, jež se k nám dostávají z Číny. Z filosofických důvodů totiž zmizela z TČM řada velmi účinných postupů, které se však naštěstí dochovaly v okolních zemích (Taiwan, Japonsko, Vietnam aj.) a v Izraeli, odkud Aram Tzayig pochází, jsou dále velmi rozvíjeny. Abychom mohli s tímto a dalšími lektory začít delší kurz o pediatrii a gynekologii, je třeba seznámit širší okruh studentů se základy taoistické akupunktury. Pořádáme proto další úvodní seminář do této metody, typické velmi malým počtem užitých akupunkturních bodů s respektem ke konstituci pacienta, ale s o to větší účinností.

Všichni účastníci dostanou knížku jako součást kurzu.


• Téma semináře: Krajina čínské medicíny a úvod do teorie kmenů a větví


1. Základní koncepce čínské medicíny vzhledem k používání teorie kmenů a větví – výuka s pomocí knihy tabulek a diagramů PHILOSOPHICAL TOOLS IN CHINESE MEDICINE; všichni účastníci ji dostanou zdarma.


2. Praktické příklady výběru akupunkturních bodů na základě kazuistik odléčených pacientů.

 • Počet studentů: 40


• Počet bodů: 20 praktických


• Určení semináře: Optimálně pro studenty akupunktury od 3. ročníku studia, otevřené všem zájemcům


• Místo konání: FTVS, José Martího 31, Praha 6


 

                                                                                                  

Variabilní symbol: 29112013


Snížená cena platí pro členy společnosti, kteří u nás studovali minimálně první dva ročníky čínské medicíny.


PŘIPRAVUJEME:

 Pro studenty, kteří již ovládají kmeny a větve, se připravují pravděpodobně v roce 2014 následující kurzy:


• PĚT POUPAT – specializovaný kurz na použití akupunktury u dětí.

Lektoři Aram Tzayig a Efrat Abramson.


• ZDRAVÍ PRO ŽENY – kurz specializující se na léčení žen akupunkturou, lektoři Efrat Abramson a Anat Arad.


Lektoři:


Efrat Abramson – akupunkturistka od  roku 1995, specializuje se na léčbu dětí a spolupracuje s Julianem Scottem. Zabývá se zejména Nei Jia- kmeny a větvemi a klasickou čínskou medicínu (KČM), kde spolupracuje s Peterem Van Kervelem.

Spolu s Aramem Tzayigem se zabývá výukou akupunktury pro děti v Izraeli a Finsku. Je vdaná a má tři děti, které ji naučily většině znalostí.

 

Anat Arad – akupunkturistka od roku 1996, specializuje se na Nei jia kmeny a větve a KČM, a zejména na ženské zdravotní problémy, vědomí plodnosti a kojení.

Vyučuje čínskou gynekologii v Izraeli, Finsku a Švédsku a spolupracuje s Efrat Abramson. 

Pro studenty, kteří již ovládají kmeny a větve, nabízíme do budoucna následující kurzy:


• 5 poupat – specializovaný kurz na použití akupunkturu u dětí. Lektoři Aram Tzayig a Efrat Abramson.


• Zdraví pro ženy kurz specializující se na léčení žen akupunkturou, lektoři Efrat Abramson a Anat Arad.

 

EFRAT ABRAMSON – akupunkturistka od r. 1995; spolupracuje s Julianem Scottem a Peterem van Kervelem. Specializuje se na léčbu dětí, zejména na Nei-jia kmeny a větve a klasickou čín. medicínu. S Aramem Tzayigem vyučuje akupunkturu pro děti v Izraeli a Finsku.


ANAT ARAD – akupunkturistka od r. 1996; specializuje se na Nei-jia kmeny a větve a klasickou čínskou medicínu, zejména na ženské zdravotní problémy, vědomí plodnosti a kojení. Vyučuje čínskou gynekologii v Izraeli, Finsku a Švédsku.