MUDr. Jiří Bílek - cyklus dvou seminářů zaměřený na léčbu bolesti

• Termíny: 27.–28. dubna a 1.–2. června 2013


• Lektor: MUDr. Jiří Bílek


• Téma a určení semináře: Dr. Richard Teh-Fu Tan žije s akupunkturou již od dětství. Narodil se na Taiwanu jako potomek akupunkturní rodové linie. Tam také získal znalosti od renomovaných
učitelů v oblasti fytoterapie, syndromologie zangfu, meridiánového systému i terapie dle pěti elementů.

 

Již více než 30 let žije v San Diegu ve Spojených státech, kde vede svou kliniku. Dnes je v mezinárodním měřítku znám zejména svou akupunkturní vyrovnávací metodou (Balance method). Ta původně zahrnovala hlavně léčbu bolesti, avšak během let byla rozšířena i na další patologické stavy.

 

Jejím základem je výběr akupunkturních bodů dle pěti systémů popisujících vztahy mezi jednotlivými meridiány a analogiích mezi různými částmi těla. Hlavní předností této metody je její logika a jednoduchost.Ve třech krocích vede terapeuta přímo k léčebné strategii, jejíž účinek lze ověřit okamžitou úlevou pacienta.

 

Seminář seznamuje účastníky s teoretickým základem vyrovnávací metody i praktickými přístupy pro řešení různých obtíží. Vhodný je nejen pro studenty od 3. ročníku akupunktury nebo 2. ročníku tuiny na EŠT, kterým osvětlí vztahy mezi meridiány vycházející z klasických textů využitelné v klinické praxi, ale i pro zkušené praktiky, jimž nabídne nový, jednoduchý a přesto účinný léčebný nástroj. Všichni tyto souvislosti teoreticky známe, avšak jejich praktické využití se v průběhu moderní historie TČM vytratilo.

 

První část cyklu osvětlí pět vyrovnávacích systémů pro jednotlivé meridiány, metody zobrazování a zrcadlení částí těla. Zaměřena je zejména na léčbu bolesti.

 

Část druhá cyklu rozšiřuje použití vyrovnávací metody na obtíže interní, gynekologické, psychické apod. Součástí bude i praktická ukázka řešení konkrétních obtíží.


• Počet studentů: 50


• Počet bodů: 40 praktických


• Místo konání: FTVS, José Martího 31, Praha 6 (1. část)

                          učebna Dělnická 54, Praha 7 (2. část)


• Cena:                                                                                    Přihláška na seminář zde.

 

Základní cena platí pro všechny zájemce, snížená pro ty, kteří na
naší škole studovali minimálně 2 ročníky studia


• Při platbě do 28. 2. 2013 .... základní 4515 Kč;      snížená 3515 Kč
• Při platbě do 29. 3. 2013 .... základní 4715 Kč;      snížená 3715 Kč
• Při platbě do 19. 4. 2013 .... základní 4915 Kč;      snížená 3915 Kč


.
• Variabilní symbol: 27042013