Praktické dny TČM pro absolventy studia rozbíhající vlastní praxi

Tento cyklus praktických dní nahrazuje klinickou praxi u praktiků povinnou pro závěrečnou zkoušku.

Lektor se podělí se studenty o letité praktické zkušenosti z výkonu praxe čínské medicíny.


• Lektor: Bc. Aleš Kocián, absolvent 3. LF UK v Praze, praxe ve fyzioterapii od r. 2000, absolvent naší školy, praktik TČM


• Určení semináře: Studentům od ukončeného 2. ročníku AKU k praktickému využití doposud  získaných teoretických znalostí.


• Program: 2×3 praktické dny                               


• Cíl: Prohloubit schopnost vést diagnostický rozhovor; prohloubit schopnost integrovat různé  diagnostické vstupy (rozhovor, jazyk, puls, palpace, pohled, stabilita, struktura); prohloubit schopnost formulovat pracovní diagnózu a návrh terapie; trénink lokalizace bodů na drahách; trénink stimulace bodů různými technikami.


• Forma: Kombinace přednášek a praxe (diagnostika a terapie); rozbor kazuistik; intenzivní praktický trénink v rámci studijní skupiny (na sobě navzájem); neformální pohodové prostředí; malá studijní
skupina umožňující individuální přístup a konzultace


• Požadavky: Zájem o čínskou medicínu a práci s lidmi; alespoň základní znalost doposud probrané látky; v případě potřeby ochota svléknout se do spodního prádla


• Počet studentů: Malá skupina – 8 osob umožňující individuální přístup a konzultace


• Místo: Dělnická 54, Praha 7


• Počet bodů: 60 praktických bodů