Fyto prakticky - prázdnota jin

• Termín: sobota 24. srpna 2013


• Prezence: 8–9 hod., výuka 9–17 hod.


• Lektoři:


MUDr. Zuzana VANČUŘÍKOVÁ – dlouholetá praktička TČM a lektorka společnosti; na semináři bude mít na starosti části týkající se teorie, fytoterapie, akupunktury i dietetiky.

Václav LUKEŠ – lektor masáží tuina; na semináři bude mít na starosti teorii, masáže, akupunkturu i cvičení.

Ing. Karel ŠIMONOVSKÝ – lektor společnosti; na semináři bude mít na starosti fytoterapii a dietetiku


• Téma: FYTO prakticky – prázdnota jin.

 

Budeme se věnovat prázdnotě jin, zejména prázdnota jin ledvin je typicky letní téma.

 

Připomeneme si teorii a provážeme ji s praktickým zvládnutím výběru základních směsí čínské fytoterapie, důraz bude kladen na praktické pokroutky a tablety, ale samozřejmě neopomeneme ani odvary - nějaký si i uvaříme a všemi smysly prozkoumáme jeho složky.

 

I když budeme zakotveni v bylinkách, připomeneme si i možnosti akupunktury,  dietetiky, cvičení a masáží – hodit se tedy bude volnější oděv.


• Cíl semináře: Absolventi budou obeznámeni s projevy nejběžnějších orgánových typů  rázdnoty jin, prohloubí si dovednosti při jejich diagnostice a získají přehled o základních nástrojích  nápravy, které nabízí zejména fytoterapie, doplňkově pak i další metody TČM. Vždyť dietetika, cvičení, ale i masáže (akupresura) nabízejí návody, jak do nápravy stavu vtáhnout i samotného nemocného klienta, a tak celý proces zefektivnit.


• Určení semináře: Pro všechny zájemce o objevování čínské medicíny zapojením vícera  myslů, protože kromě seminářového naslouchání budou připraveny úkoly pro zrak, čich, hmat a chuť. Určen je členům i nečlenům  naší společnosti, vhodný je zejména pro začátečníky či mírně  pokročilé a rovněž pro akupunkturisty, neboť probíranými základními směsmi mohou dobře doplňovat akupunkturu.
Navštívit ho mohou i poučení uživatelé bylinných přípravků TČM se základní orientací v charakteristikách TČM, zájemci o TČM a začínající studenti TČM. Slouží i jako praktické opakování pro mírně pokročilé.


• Počet účastníků: Max. 24 osob


• Místo: Učebna Dělnická 54, Praha 7


• Počet bodů: 10 teoretických


• Cena:                  Seminář je již plně obsazen.                                               
 


Pro účastníky, kteří nejsou členy ČSBS, jsou ceny vyšší o 400 Kč (členský příspěvek na běžný rok).


• Variabilní symbol: 24082013


Seminář se koná ve spolupráci s Pragon s. r. o. www.pragon.cz  a Qigong Tuina, s. r. o. www.qigongtuina.cz