Pochopení smyslu nemoci a léčba s pomocí TČM

Jak pochopit smysl nemocí a uplatnit tyto závěry v praxi aku i fyto.


• Termín: 16.–17. března 2013


• Lektoři: Jean-Luc Klein a MUDr. Ludmila Bendová


Jean-Luc Klein je žák profesora Leung Kok Yuena a především praktik, s nímž spolupracujeme již skoro dvacet let. V devadesátých letech minulého století vedl několik našich teoretických i praktických seminářů. V současné době máme skvělou možnost využít jeho zkušenosti s praktickou léčbou západních pacientů a „západních“ onemocnění.


• Téma: Jak pochopit smysl nemocí a uplatnit tyto závěry ve výběru bylin a akupunkturních bodů
Seminář se bude věnovat psychickým příčinám nemocí, tělesným symbolům, symbolickému významu nemocí.

Cílem bude dokázat se psychologicky orientovat a vyptat se na příznaky nemoci.

Pochopit důvod somatizace – přenášení psychických příznaků do tělesné roviny, odkrýt odpor ke změně a důvody sebesabotáže.

Ulehčit proces léčení.


• Program:

• Pojetí symbolu

• Symboly obecné a osobní

• Hlavní symboly lidského těla

• Metodologie překódování

• Použití na konkrétních případech

• Použití na případy dle výběru účastníků

 


• Místo konání: FTVS, José Martího 31, Praha 6


• Počet bodů: 20 praktických