Seminář diagnostika z jazyka v TČM, vede MUDr. Ludmila BENDOVÁ

jazyk

 

26. dubna 2014pokročilí; analýza kazuistik včetně všech příznaků, anamnézy, pulzu a fotografi í z vývoje nemoci v průběhu času


• Lektor: MUDr. Ludmila Bendová, překladatelka knihy Giovanni Maciociho „Diagnostika dle jazyka“. Tímto tématem se zabývá více než 20 let.


 

 

 

 

• Počet studentů: 25                                            


• Počet bodů: 10 praktických


• Určení semináře: Výhradně pro studenty, kteří se již seznámili se základními informacemi o diagnostice jazyka po absolvování minimálně 1. ročníku studia akupunktury, fytoterapie či tuiny.


Budou probírány základní principy diagnostiky s využitím fotografií mnoha lektorkou odléčených pacientů včetně jejich vývoje v čase, pro pokročilejší studenty výuka zahrnuje i diferenciální diagnostiku a popis rozhodovacích kroků při analýze kazuistik.