MUDr. Jiří Bílek, cyklus 2 seminářů zaměřený na léčbu bolesti.

img_1489---kopie

 

 

Termíny: 10.–11. května 2014 Tato část semináře již proběhla 

                     5. - 6. července 2014

 

Lektor: MUDr. Jiří Bílek, absolvent II. LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví, dále absolvent ročního postgraduálního studia „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue)
a absolvent kurzu „Základy akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Je odborníkem v oblasti gynekologie a má vynikající výsledky v léčbě neplodnosti.


Téma a určení semináře: Dr. Richard Teh-Fu Tan žije s akupunkturou již od dětství. Narodil se na Taiwanu jako potomek akupunkturní rodové linie. Tam také získal znalosti od renomovaných učitelů v oblasti fytoterapie, syndromologie zangfu, meridiánového systému i terapie dle pěti elementů.

Již více než třicet let žije v severoamerickém San Diegu, kde vede vlastní kliniku.
Dnes je v mezinárodním měřítku znám zejména svou akupunkturní vyrovnávací metodou (Balance method).

Ta původně zahrnovala hlavně léčbu bolesti, avšak během let byla rozšířena i na další patologické stavy.

Jejím základem je výběr akupunkturních bodů dle pěti systémů popisujících vztahy mezi jednotlivými meridiány a analogiích mezi různými částmi těla.

Hlavní předností této metody je její logika a jednoduchost.

Ve třech krocích vede terapeuta přímo k léčebné strategii, jejíž účinek lze ověřit okamžitou
úlevou pacienta.


Seminář seznamuje účastníky s teoretickým základem vyrovnávací metody i praktickými přístupy pro řešení různých obtíží.
Vhodný je nejen pro studenty od 3. ročníku akupunktury nebo 2. ročníku tuiny na EŠT, kterým osvětlí vztahy mezi meridiány vycházející z klasických textů využitelné v klinické praxi, ale i pro zkušené praktiky, jimž nabídne nový, jednoduchý a přesto účinný léčebný nástroj.

Všichni tyto souvislosti teoreticky známe, avšak jejich praktické využití se v průběhu moderní historie TČM vytratilo.


První část semináře osvětlí pět vyrovnávacích systémů pro jednotlivé meridiány, metody zobrazování a zrcadlení částí těla. Zaměřena je zejména na léčbu bolesti.

 

Část druhá rozšiřuje použití vyrovnávací metody na obtíže interní, gynekologické, psychické apod. Součástí bude i praktická ukázka řešení  konkrétních obtíží.


• Počet studentů: 25
• Počet bodů: 40 praktických
• Místo konání: Učebna Ohnivého Fénixe, Dělnická 54, Praha 7

 

Základní cena platí pro všechny zájemce, snížená pro ty, kteří absolvovali minimálně 2. ročníky studia na naší škole.