Praktické dny pro začínající terapeuty

 

 

Tento cyklus praktických dní NAHRAZUJE klinickou

 

praxi u praktiků povinnou pro závěrečnou zkoušku

 

 

Lektor: Bc. Aleš Kocián, absolvent 3. LF UK v Praze, praxe ve fyzioterapii od roku 2000, absolvent naší školy, praktik TČM.

 

Určení semináře: Studentům od ukončeného 2. ročníku AKU k praktickému využití doposud získaných teoretických znalostí.

 

Program: 2x3 praktické dny

 

Cíl semináře:

prohloubit schopnost      -vést diagnostický rozhovor

                                      -integrovat různé diagnostické vstupy (rozhovor, jazyk, puls, palpace, pohled, stabilita, struktura)

                                      -formulovat pracovní diagnózu a návrh terapie

 

- trénink - lokalizace bodů na drahách

             - stimulace bodů různými technikami

 

Forma semináře: Kombinace přednášek a praxe /diagnostika a terapie), rozbor kazuistik, intenzivní praktický trénink v rámci studijní skupiny (na sobě navzájem), neformální pohodové prostředí, malá studijní skupina umožňující individuální přístup a konzultace.

 

Požadavky: Zájem o čínskou medicínu a práci s lidmi, alespoň základní znalost doposud probrané látky, v případě potřeby ochota svléknout se do spodního prádla.

 

Počet studentů: 4-6 osob

 

Konání semináře: Ordinace čínské medicíny a fyzioterapie - Bc. Aleš Kocián, Centrum Slunečnice, Na Fojtství 16, Havířov

 

Dopravní spojení: detaily na dotaz sdělí Aleš Kocián emailem na adrese: kocian@tcm.cz

 

Možné ubytování: www.hotelrudolf.cz, www.hotelzamek.cz, www.hotel-borsicanka.cz

 

Termíny (téma obou je stejné):

 

7.-9.března 2014 + 4.-6.dubna 2014

 

 

25.-27. dubna 2014 + 9.-11. května 2014