Harmonizační metoda s použitím bylinných směsí prof. Leung Kok Yuena

lkyhclb

Seminář LKY s MUDr. Hubertem Čížkem

postgraduální studium fytoterapie
 

V cyklu čtyř pátečních seminářů budou probrány harmonizační směsi dostupné v rámci systému praktických hotových směsí prof. Leung Kok Yuena ve formě sanů a cha, včetně přesahu do směsí tradičních (probrání rozdílů) či úpravy účinku doplněním jednotlivých bylinek, nebo kombinováním směsí.

 

Termíny:


pátek 19. 9. 2014
pátek 24. 10. 2014
pátek 7. 11. 2014
pátek 16. 1. 2015 

 

Rozložení do jednodenních pátečních seminářů jsme zvolili, protože jsme si dobře vědomi, že při vícedenních seminářích pozornost upadá. Navíc takto budou mít účastníci mezi jednotlivými semináři dost prostoru ověřit si získané vědomosti v praxi, což probíranou látku lépe zafixuje. Rovněž předpokládáme, že v pátek je většina z nás již unavena celotýdenní prací, je zde tedy o důvod víc věnovat jednou měsíčně poslední pracovní den studiu.

 

Lektoři:

 

MUDr. Hubert Čížek – dlouholetý praktik a lektor TČM specializující se na čínskou fytoterapii, pro kterého jsou směsi prof. Leunga srdeční záležitostí; je garantem odborným cyklu


Dáša Šildbergerová – absolventka studia fytoterapie ČSBS/TČM s úspěšně se rozebíhající praxí; na seminářích má na starosti teorii TČM a přípravu materiálů


Karel Šimonovský – lektor společnosti, na seminářích má na starosti praktickou část

 

Téma:


Harmonizaci jsme vybrali, aby se zaplnila určitá mezera v nabídce seminářů a možná i samotné praxi, kde se zdá, že jsou nejčastěji skloňovány doplňování a jemu protikladné odstraňování.
Metoda harmonizování (hefa, hejiefa, tiaohe) je podle Neijingu jedna z osmi základních léčebných metod (bafa).
Používá se zejména pro obnovení souhry funkcí orgánů, sítě drah čchi, vyživující a ochranné čchi, nebo čchi a krve, které byly narušeny nějakými chorobnými vlivy. Konkrétně se nejčastěji jedná o jeden ze tří případů 1) harmonizace stavu, kdy škodlivina je napůl na povrchu a napůl uvnitř, 2) harmonizace nerovnováhy mezi játry a slezinou, 3) harmonizace žaludku a střev, kdy dochází k mísení chladu a horkosti a jsou narušeny vzestup a sestup.


Používá se u komplikovaných a často protikladných syndromů (současného výskytu horkosti a chladu, nebo prázdnoty a nadbytku) postihujících více částí těla najednou (na povrchu i v nitru, nebo v zang i fu), kdy není možno použít jednoduché léčebné metody, tj. při disharmoniích mezi játry a slezinou, játry a žaludkem, žaludkem a střevy, čchi a krví, výživou a ochranou, obtížích ve zdroji blán (moyuan), při škodlivosti nacházející se mezi povrchem a nitrem (banbiao banli, tj. shaoyang), kdy např. shaoyang není možno ošetřovat pouze metodou vyvolávání pocení (hanfa), protože část škodliviny uvnitř by nebyla vyloučena. Obdobně také nelze použít směsi pročišťující horkost uvnitř (qingfa), nebo spouštějící dolů (xiafa), neboť pak by nebyla vyloučena povrchová škodlivina, která by se navíc mohla přesunout z povrchu dovnitř. Analogicky nezastupitelnou roli má hefa též při neprůchodnosti mechanismu čchi v důsledku stísňování čchi jater.
 

Cíl semináře:


Seznámit účastníky se základními bylinnými směsmi harmonizační metody, vč. pochopení vlivu jednotlivých složek receptur na výsledný účinek celé směsi a doplňkově také odlišení od výchozí tradiční směsi i přiblížení možností rozšiřování či kombinování směsí. Dále připomenout příslušnost možných příznaků ke klíčovým syndromovým modelům typickým pro použití směsí hefa. A v rámci praktické části si probírané směsi doslova osahat.

 

Náplň semináře:


Úvod do metody. Rozlišení základních typů směsí. Rozbor jednotlivých směsí vč. jejich složení pro pochopení fungování jednotlivých složek v rámci formule. Účinky směsi. Použití směsi v rámci systému Leungovy syndromologie. Praktické dodatky a klinické poznámky vč. kombinování více směsí či jejich rozšiřování o další složky. Doprovodné aktivity budou zahrnovat nejen tvorbu herbáře, vaření a ochutnávání, ale i cvičení Leungova qigongu.

 

Určení semináře:


Leungovy směsi i samotný cyklus jsou určeny studentům a terapeutům TČM, kteří jsou již obeznámeni s čínskou diagnostikou a syndromologií, tzn., předpokládají se absolvované alespoň 2 roky studia, protože Leungův systém směsi srozumitelně odlišuje právě podle čínské syndromologie, přičemž samozřejmě nezapomíná ani na popis jednotlivých příznaků, a tak umožňuje vyškoleným osobám v čínské medicíně probírané směsi efektivně a bezpečně používat.

 

Cyklus je sestaven tak, aby byl prospěšný:


- fytoterapeutům čínské medicíny všech úrovní znalostí, kdy zejména ti začínající a středně pokročilí si mohou používáním Leungova systému prakticky prohlubovat znalosti principů a zákonitostí čínské fytoterapie; více pokročilí pak mohou zkoumat principy v pozadí kombinací směsí a vnímat rozdíly proti výchozím tradičním směsím


- akupunkturistům čínské medicíny a masérům tuina, kteří mohou v návaznosti na zjištěný terapeutický záměr v rámci akupunkturního či masážního sezení relativně snadno vybírat odpovídající směsi a používat je jako výživový doplněk pro období mezi jednotlivými ošetřeními 


Dovolte nám několik slov k systému bylinných směsí Leung Kok Yuena, protože jeho systém umožňuje přístupným způsobem nahlédnout na čínskou fytoterapii bezpečně „z druhé strany“, tj. představuje protiklad k našemu typicky Západnímu postupu učení se směřujícímu od jednotlivostí k celku, tedy od prvotního detailního studia jednotlivých složek, ze kterých se pak skládají výsledné klasické či individuální směsi. Leungův systém srozumitelně přibližuje možnosti používání jednotlivých směsí a jejich vzájemných kombinací podle přehledně zpracovaných výstupů z diferenciální diagnostiky čínské medicíny. Tento způsob odpovídá i čínskému přístupu, kdy je třeba nejdříve pochopit zákonitosti systému a s pokračujícími lety studia i praxe pak zkoumat principy v pozadí, tedy postupovat od celku k jednotlivostem-detailům, z vyšších úrovní ke kořenům (congshang daoxia), tedy postupně odhalovat:
a) význam jednotlivých složek v ověřených recepturách;
b) význam některých základních kombinací bylin, které se objevují v různých recepturách, kde k nim bývají připojeny další byliny, čímž se u základní kombinace účinky mění nebo doplňují;
c) možnosti kombinací směsí, jejich doplňování či úpravy o další produkty
d) zásady samostatné tvorby směsí jako nejvyššího stupně fytoterapeutické dovednosti, kdy již každý sám musí mít hluboké znalosti pro stanovení jednotlivých poměrů, zvážení interakcí mezi složkami atp., včetně z toho vyplývající odpovědnosti.

Pan profesor upravil směsi a vytvořil z nich systém po 30 letech studia a praxe, který více než dostatečně zaštítil svojí autoritou, neboť změny prováděl s hlubokým porozuměním čínské medicíně a specifickým potřebám lidí na Západě. V současné době můžeme spoléhat i na prověření časem, jeho směsi se na Západě používají již přes 40 let.
Používání Leungových směsí je díky jasné syndromologii dobře srozumitelné. Dodávané formy směsí navíc umožňují držet je v příruční rezervě, nebo tzv. „domácí lékárně“, aby byly v případě potřeby pohotově k dispozici.
Připravujeme volné pokračování cyklu věnované dalším metodám.
Seminář se koná ve spolupráci s PRAGON, s. r. o.
 

Místo konání: Sál Vodního draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Počet účastníků: max. 40