Životopis

 

 

MUDr. Bartosz Chmielnicki, Polsko

 

 

V roce 2002 promoval na LF Slezské lékařské akademie, 2 roky poté ukončil kurz akupunktury na klinice bolesti ve Varšavě. Poté působil na poliklinice se specializací na léčbu bolestí. Rovněž čtyři roky studoval tradiční čínskou medicínu v Krakově. Je předseda Slezské pobočky Polské akupunkturní společnosti, pracuje jako akupunkturista ve středisku Kompleo v Katovicích a jako sekundář na klinice léčby bolesti v Tychy.
Zabývá se cvičením čchi-kungu a jeho zájem o středověké dějiny vyústil v pořádání každoročního středověkého jarmarku na polském hradě Chudow, což je jedna z největších akcí svého druhu.