Nejmodernější poznatky ve výživě s Mgr. Margit Slimákovou

margit---honza-tichy-9

 

 

Termín: 23. - 24. května 2015

 

Prezence: 8.00 - 9.00hod

 

Výuka: sobota 9.00 - 18.00hod, neděle 9.00 - cca 14.00hod

 

Lektorka: Mgr. Margit Slimáková

je přední dietetička a odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační a přednáškové činnosti.

 

Téma: nejmodernější poznatky ve výživě

www.margit.cz

 

Určení semináře: pro všechny zájemce o výživu

 

Počet bodů: 20 teoretických

 

Místo konání: Sál Vodního Draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Cena při platbě do:

 

 

23. května 2015 ....... 2.575 Kč

 

Cena pro nečleny společnosti je vždy o 400 Kč vyšší.

 

V případě, že byste se chtěli stát členy společnosti a využívat tak výhod

členství zaregistrujte se zde

 

variabilní symbol: 23052015

číslo účtu: 43-1976030257/0100

specifický symbol: členské číslo

 

 

Přihláška na seminář zde