alan

ÚVOD DO JAPONSKÉ AKUPUNKTURY
 

 

Termín: 26. – 28. června 2015

 

 

Lektor: Alan Jansson studoval tradiční japonskou akupunkturu (TJA) pod vedením mistrů tohoto oboru. Zejména lékaře Masakazu Ikeda Sensei v Japonsku a Australii posledních 18 let svého života. Ve své soukromé praxi v Queenslandu používá Alan pouze metody japonské akupunktury na množství interních obtíží a také na řadu problem se šlachosvalovým aparátem. Jeho vynikající zkušeností při léčbě nejrůznější sportovních úrazů jsou dobře známy u sportovců jeho oblasti zejména u hráčů družstva Brisbane Lions, kteří již 3x vyhráli celonárodní Australskou ligu.


Léčil rovněž mnoho elitních atletů včetně několika zlatých olympijských vítězů, kterým zlepšoval výkon a v některých případech jim pomáhal se zotavit z vážného únavového syndromu. Alan je oddaný předávání tradic tradiční japonské akupunktury tak jak ji učí Ikeda Sensei a zároveň je schopen předávat i své vlastní zkušenosti, které získal v čistě západní klinické praxi. Běžně léčí až 100 pacientů týdně I vice. Alan již přednášel na vice než 50 různých seminářích v USA, Austrálii, Portugalsku, Novém Zélandu a České republice, kam se velmi rád vrací po 3leté přestávce.


Na semináři v Praze v červnu 2015 chce zopakovat základní teoretická východiska japonského stylu diagnózy
a předvést jak provádět důležitou tradiční “kořenovou” léčbu, která je klíčem ke klinickému úspěchu.
Během víkendu pak tyto praktické techniky uplatní i na léčbu mnohých častých obtíží i obtížně léčitelných poruch jako je syndrom chronické únavy nebo poruchy imunity.
Alan zve všechny své účastníky semináře na návštěvu k sobě do Queenslandu, aby s ním pracovali na jeho klinice
a prohloubili tak své praktické dovednosti. Jen vzácně se Alan ve své praxi věnuje pouze pacientům, neboť velmi často s ním na klinice pracují jeho žáci a další praktici, kteří za ním jezdí z celého světa a které vyučuje.

 

Téma: objevování tradiční japonské medicíny

 

Místo konání: Sál Vodního draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Určení semináře: pro studenty tradiční čínské medicíny a tuiny s teoretickými základy TČM

 

Počet studentů: 40

 

Počet bodů: 15 teoretických


 

Alan Jansson has been studying Traditional Japanese Acupuncture (TJM) with the guidance of the master Japanese acupuncture physician, Masakazu Ikeda Sensei in Japan and Australia for the last 18 years.
In his private practices in Queensland, Alan uses only Traditional Japanese Acupuncture methods where he sees a multitude of internal complaints as well as musculo-skeletal disorders.
In fact his expertise in treating sports injuries is well known among the players of the Brisbane Lions, 3 times Australian Rules National Champions.
He has also treated many elite athletes including a number of Olympic Gold Medalists to enhance their sporting performances and in some cases helping them to recover from severe Chronic Fatigue Syndrome.
Alan has a dedication and passion for passing on the traditions of Traditional Japanese Acupuncture as taught by Ikeda Sensei as well relaying his experience of using this amazing healing form exclusively in the western clinical setting.
He regularly treats in excess of 100 patients per week.
With over 50 workshops and seminars having been presented by Alan in the USA, Australia, Portugal, New Zealand and the Czech Republic, he is very excited to be returning to Prague after a 3 year absence.
This Prague hands on seminar and workshop will include reviewing the essential theoretical components of Japanese style diagnosis and how to perform the important traditional “root” treatments that are the key ingredient to clinical success.
Over the weekend, the practical techniques taught will be applied to treatment of various common and difficult to treat conditions including chronic fatigue and immune disorders.
Alan welcomes any of the seminar attendees to visit him in Queensland to work alongside him in his clinic to further their learning and gain extra practical experience.
It is a rare day in his practice when Alan is not only seeing patients but teaching others at the same time as practitioners travel to work with him from all over the world.