Úvod do masáží tuina

 

 

Termín: 18. - 22. března 2015


Lektor: Václav Lukeš + asistent


Téma: Základní uvolňovací techniky, teorie, ukázka, cvičení. Základní léčebné techniky, teorie, ukázka, praxe. Využití bodů a technik v léčebné praxi, příklady onemocnění, jejich léčba.


• Určení semináře: Primárně pro studenty čtyřletého běhu studia akupunktury 2012 - 2016, pro které je absolvování tuina masáží podmínkou k závěrečné zkoušce.


Počet účastníků: 26


Počet bodů: 50 praktických


Místo konání: Učebna Dělnická 54, Praha 7