APLIKOVANÁ TEORIE DRAH – NYSSA TANG 
Třídenní seminář palpace drah dle Dr. Wang Juyi

 

Termín: 14. – 16. října 2016

V říjnu 2015 se uskutečnil poprvé na úzení České republiky seminář na téma Aplikovaná teorie drah  dle dr. Wang Yuji. Zařadili jsme se tak po bok několika málo zemí na světě, kde tento seminář proběhl. Seminář měl mezi našimi členy obrovský úspěch a díky omezené kapacitě jsme byli nuceni mnoho zájemců odmitnout. Podpořeni zájem studentů jsme se proto rozhodli, že tento seminář opět zopakujeme a je nám velikou ctí, že paní Nyssa Tang přijala naši nabídku k dalšímu semináři téměř okamžitě.

 

Lektorka: Nyssa Tang je certifikovaná akupunkturistka a fytoterapeutka. Svůj magisterský titul v tradiční čínské medicíně získala na Pacific College of Oriental Medicine v roce 2004. Po ukončení studií se přestěhovala do Pekingu, kde rok a půl studovala u dr. Wang Juyi, lékaře s padesátiletou klinickou praxí a autora knihy Applied Channel Theory in Chinese Medicine. Dr. Wang požívá celosvětové vážnosti pro své úsilí oživit dávnou techniku palpace drah, pomocí které lze diagnostikovat povahu a umístění chorobné poruchy. Od roku 2006 Nyssa provozuje soukromou praxi v New Yorku. Jedinečnou metodu palpace drah využívá k léčbě širokého spektra onemocnění. Navíc je lektorkou této metody na Pacific College of Oriental Medicine i jinde, včetně zahraničí. Před studiem čínské medicíny získala Nyssa v roce 1995 bakalářský titul v oboru sochařství na Oberlin College, Ohio. Pro více informací o metodě dr. Wanga viz channelpalpation.org.
    

Téma: technika palpace drah, díky které lze diagnostikovat povahu a umístění chorobné poruchy

 

Místo konání: Sál Vodního Draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Určení semináře: pro studenty, kteří absolvovali alespoň dva roky studia tradiční čínské medicíny a mají tak znalosti o akupunkturních drahách

 

Počet účastníků: 30

 

Aplikovaná teorie drah podle Dr. Wanga JUYI je směr, kterým bychom se v budoucnu ubírali. Proto vřele tento seminář doporučujeme všem studentů i absolventům.
 „Palpace drah je klasická diagnostická technika, která v současné době není příliš vyučována na školách čínské medicíny, ale zmínky o ní pocházejí již z nejstarších textů (např. Neijing).
Tato technika je extrémně praktická, pomáhá praktikovi zdokonalit jeho diagnostické schopnosti a vnáší jasné zaměření jeho léčebným záměrům. Dr.Wang Juyi s padesáti lety klinické praxe vyvinul systém diagnostiky a léčby založený na tomto praktickém přístupu.
Během třídenního semináře budou mít studenti možnost poznat základy této klasické techniky akupunktury.“
Seminář bude zahrnovat přednášky a praxi na následující témata:
- přehled historického vývoje nauky o drahách
- klasická teorie a fyziologie drah
- analýza šesti oddílů z pohledu akupunktury
- charakteristika jednotlivých drah a kategorií bodů
- demonstrace a zejména praxe palpačních technik na dvanácti řádných drahách a dvou mimořádných (dumai a renmai)
- rozlišení různých typů změn na drahách (plnost a prázdnota, uzlíky, nerovnosti atd.)
- interpretace nálezů na drahách a jejich aplikace v diagnostice a léčbě - diskuze nad léčebnými plány založenými na syntéze příznaků, palpace a porozumění fyziologii jednotlivých drah
- ukázka "živé" kazuistiky – metoda v klinické praxi

 

Cena při platbě do:14. října 2016                9.660 Kč

 

Variabilní symbol: 14102016

 

Specifický symbol: Vaše členké číslo

 

Číslo účtu: 43-1976030257/0100

 

Přihláška na seminář zde

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Po přihlášení jste na seminář přihlášeni pouze předběžně. Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.

Proto, hlavně v případě kapacitně omezených seminářů, nevyčkávejte s platbou na poslední chvíli, ale využijte včasného uhrazení semináře, a tak možnosti nižších plateb. Předejdete tak zklamání, když budete ze semináře vyřazeni z důvodu naplnění kapacity semináře.