Dietetika

Je nám velkou ctí, že budeme moci přivítat poprvé v naší historii  na semináři zaměřeném na dietetiku čínského lektora.

 

Termín: 26. – 29. května 2016

 

Lektor: dr. Yu Chunquan,  specializace – akupunktura, tuina, klinická praxe kombinované čínské a západní medicíny, interní medicína TČM, dietetika. Působí jako vědecký pracovník a školitel  na Tianjinské univerzitě čínské medicíny a farmakologie. Je členem výborů řady odborných společností TČM a redakcí specializovaných časopisů. Za svou badatelskou činnost a práci v početných výzkumných grantech, získal mnoho ocenění, mimo jiné za retrospektivní studii o epidemii SARS. Je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných článků a editorem 6 monografií.

 

 

 

Téma: dietetika z pohledu tradiční čínské medicíny. Kromě všeobecné dietetiky se lektor zaměří na nejčastější problémy naší populace (hypertenze, cukrovka, obezita atd.) a jejich zmírnění pomocí stravy, včetně chutných receptů.


 

Určení semináře: Nejen pro studenty studijního běhu AKU G7, kteří jej ještě neabsolvovali a pro které je povinný v případě, že chtějí jít k závěrečným zkouškám, ale vítáni jsou také ostatní zájemci o dietetiku pohleden čínského lektora.

 

 

Místo konání:  Sál Vodního Draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Počet bodů: 20 teoretických

 

Variabilní symbol: 26052016

 

č. účtu: 43-1976030257/0100

 

Specifický symbol: Vaše členské číslo

 

Přihláška na seminář zde