MYKOTERAPIE - LÉČIVÉ HOUBY 6. BĚH - opět rozšířený

Termín: 19. - 20. března 2016


Lektoři: MUDr. Zuzana Vančuříková, Ing. Karel Šimonovský


Československo a následně i oba samostatné státy vedly celkem rozsáhlý výzkum zdravotních účinků betaglukanů z hub, což je věc nesmírně prospěšná pro pochopení mechanismů fungování účinků a může též vést k vyvinutí nových (západních) léčiv. Je to však přístup, který jde obtížně kombinovat s celostním přístupem ke zdraví, protože tehdy stejný přístup musíme aplikovat i na používané prostředky. Prostě si nevystačíme s vyextrahovanou výsečí přírody, ale chceme přírodu celou. Analogie s vitamíny a jejich pravzory v podobě zeleniny a ovoce se vysloveně nabízí, vždyť zde se opět po několika desetiletích vrací výživoví poradci k doporučování původně "překonaných" přírodnin. A stejně jako vitamíny nelze klasifikovat charakteristikami TČM, nelze to udělat ani s betaglukanovými extrakty hub, protože každá extrakce určité části spektra účinných látek s sebou nutně nese narušení vzájemných poměrů s jinými složkami ap. Souzněním s celostní filozofií TČM se stali během let oba lektoři průkopníky a propagátory nahlížení na moderní vědecké poznatky o léčivých houbách optikou TČM nejen u nás, ale i v zahraničí. 

 

Určení semináře: Pro všechny zájemce o danou problematiku, i začátečníky. Vhodný rovněž pro akupunkturisty, fytoterapeuty i tuinisty, ale též západní maséry či fyzioterapeuty, neboť probíranými houbami mohou vhodně rozšířit svoji dosavadní paletu nástrojů. Obecně předpokládanou podmínkou účasti je ale pro pochopení výkladu znalost základů TČM, alespoň v rozsahu prvního roku studia dle plánu TČM®.

 

Místo konání: salonek hotelu Extol Inn. Přístavní 2, Praha 7

(díky dlouhodobé spolupráci s hotelem se nám  podařilo dojednat zvýhodněnou cenu ubytování pro účastníky našich seminářů v hotelu Extol Inn, Přístavní 2, Praha 7 a to ve výši 30%. V případě, že budete mít o ubytování zájem, nezapomeňte si včas rezervovat pokoj a jako heslo uvést „Tradiční čínská medicína“).

 

Počet bodů: 10 teoretických + 10 praktických


Téma: Používání léčivých hub a přípravků z nich je v současné době na vzestupu díky jejich dobré účinnosti a širokým možnostem použití. Mnoho z nich je možno na našem trhu zakoupit ve formě plodnic (ať již chlazených či sušených), nebo ve formě doplňků stravy.
Pro seminář je vybráno jedenáct nejznámějších hub – housenice/cordyceps (dongchong xiacao), lesklokorka/ganoderma (lingzhi-reishi), outkovka/coriolus (yunzhi), hlíva ústřičná (pinggu), choroš oříš (zhuling), pórnatka (fuling), trsnatec lupenitý (maitake), žampion brazilský - blazei, houževnatec jedlý (xianggu-shiitake), Jidášovo ucho (heimuer) a korálovec/hericium.Protože pro vybrané houby existuje kromě staletími ověřeného pohledu TČM
® také velké množství kvalitních materiálů založených na „západním“ přístupu k jejich účinkům, bude se seminář věnovat oběma přístupům, tj. budete seznámeni s tradičními i novodobými vědeckými poznatky. Z hlediska tradičního pohledu vynikají houby jemností a širším záběrem v doplňování, lépe tak vyhovují soudobým názorům v TČM®, které upozorňují, že klasické doplňující bylinné směsi byly historicky sestavovány s ohledem na celkem běžnou podvýživu a celkově horší životní podmínky, tudíž mohou v běžných západních podmínkách působit příliš razantně. Z pohledu moderní vědy patří mezi nejvíce prozkoumané houby cordyceps, ganoderma, hlíva, coriolus a šitake, přičemž hvězdou poslední doby se pomalu stává hericium.Po obsahové stránce bude seminář vycházet z posledních dvou běhů (2014/03, 2012/04), oproti těm ještě starším (2007-2011) je rozšířen zásadně. Účast na předchozích bězích se nepředpokládá, avšak i při opakované návštěvě semináře se můžete těšit na nové věci: více detailů, nové pohledy či nové kombinace. Současný 6. běh bude zaměřen na vzájemné odlišování použití hub s překrývajícími se účinky a probrání možností různých hub u některých vybraných obtíží.

 

Seminář je pořádán ve spolupráci s PRAGON s.r.o.