OSMIDENNÍ KURZ PULZOVÉHO SYSTÉMU SHEN/HAMMER

SEMINÁŘ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

 

Opět se nám podařilo do Čech pozvat celosvětově znávmou a uznávanou praktičku čínské medicíny, která se řadu let a do velké hloubky věnuje pulzové dg. Shen-Hammer. Jedná se o systém pulzové diagnostiky na základě rodové linie, který velmi usnadňuje odečítání pulzu i pro začátečníky.

Nicméně maximum z tohoto semináře vytěží praktici již s jistou zkušeností ne naprostí začátečníci.

 


Termín: 1. část: 10. - 13. března 2016 

              2. část: 14. - 17. dubna 2016

 

Místo konání: Sál Vodního Draka, Dělnická 54, Praha 7

 

Počet bodů: 60 praktických

 

Počet účastníků: 8 na jednoho lektora


Seminář je limitován počtem účastníků z důvodu potřeby individuálního přístupu lektorky ke každému studentovi.
Probírané bude maximálně praktické a přímo použitelné v praxi.

 

Lektoři:

Scott Tower, L.Ac., Dipl.Ac. praktikuje akupunkturu a fytoterapii od roku 1988. Je absolventem Yale University a San Francisco College of Acupuncture and Oriental Medicine. Studoval také v Číně, na Tchaj-wanu a ve Velké Británii.
Od roku 1986 studoval u dr. John Shen a po 14 let s ním byl v blízkém kontaktu. Pulzovou diagnostiku studoval také s dr. Leon Hammer od roku 1989 dosud. Je instruktorem systému Shen-Hammer. Pulzovou diagnostiku vyučuje od roku 2001 a se svou kolegyní Sybill Huessen poskytuje postgraduální studium pulzové diagnostiky v Německu, Velké Británii, Švýcarsku a Holandsku. Svou praxi započal v Kalifornii, kde vedl multidisciplinární kliniku a pracovně strávil 8 let ve Velké Británii. V roce 2009 se vrátil do USA. V současnosti žije a pracuje v Asheville, North Carolina, kde je děkanem školy Daoist Traditions College of Chinese Healing Arts.

 


Sybill Huessen, MSTCM, L.Ac. získala vzdělání v oborech pracovní terapie (ergoterapie) a čínská medicína. V roce 1996 graduovala titulem Master of Science in Traditional Chinese Medicine na Academy of Chinese Culture and Health Sciences v Oaklandu v Kalifornii. Zpočátku provozovala akupunkturu a fytoterapii v San Francisku. Od roku 1999 žije ve Winterswijk v Holandsku, kde provozuje kliniku čínské medicíny. Sybill studovala pulzovou diagnostiku s dr. Leon Hammer od roku 1997 dosud. Je instruktorkou systému Shen-Hammer a od roku 2001 vyučuje čínskou medicínu v rámci tříletého studijního programu na škole August - Brodde - Schule ve Wuppertalu v Německu. Spolu se svým kolegou Scottem poskytuje postgraduální studium pulzové diagnostiky v Německu, Velké Británii, Švýcarsku a Holandsku.

 

Téma:Tento osmidenní kurz nabízí vzácnou příležitost rozvinout pokročilé dovednosti v pulzové diagnostice. Shen-Hammer systém pulzové diagnostiky poskytuje jasné informace jak o konstituci pacienta, tak o případném probíhajícím patologickém procesu v jeho těle. Vyšetření dle tohoto systému rovněž zahrnuje rozpoznání a vliv předchozích zranění, traumat, životních událostí a emocí na současný stav pacienta. Dá se také využít pro stanovení prognózy vývoje stavu pacienta ještě dříve, než se tento začne navenek projevovat jako nemoc. Nabízí tudíž možnost praktikovat vskutku preventivní medicínu. Tento systém rozvinul věhlasný diagnostik dr. John H. F. Shen a později jej systematicky zorganizoval jeho dlouholetý žák dr. Leon Hammer. Výuka tohoto systému byla a je po mnoho let vylepšována. Poskytovaný materiál lze zřetelně a jasně vstřebat, protože jednotlivé stavební kameny informací a vnímání samotného pulzu (a jeho kvalit) jsou předkládány postupně a systematicky. Pro účastníky kurzu bude připraven tištěný manuál (skripta) jako výuková pomůcka a referenční zdroj. Pro studenty, kteří budou mít zájem se dále zdokonalovat v pulzové diagnostice, poskytujeme další podporu v podobě pravidelných praktických cvičení ("practise days") a každoročních pokročilých vícedenních seminářů.


Cíle kurzu

Na konci tohoto kurzu budou mít účastníci:
- pevný základ pro prakticky a klinicky využitelný přístup k pulzové diagnostice
- schopnost rozpoznat jemné rozdíly v kvalitách pulzu a interpretovat jejich význam
- možnost okamžitě využívat nových dovedností ve své praxi

Osmidenní kurz pulzové diagnostiky

 

(Shen-Hammer System)

 

Podrobný plán a obsah

1. část (4 dny)
Začneme intenzivním praktickým cvičením s cílem "probudit" vaše prsty, aby byly schopny vnímat širokou škálu vjemů, které lze na pulzu cítit. Zkušení praktici budou mít možnost přiřadit význam vjemům, které možná opakovaně
pociťovali v praxi u svých pacientů, ale nedokázali si je vysvětlit nebo interpretovat. Začínající praktici naleznou jasnou strukturu, která jim pomůže dát rámec vyšetření pulzu v budoucnosti.
Tento systém rozděluje puls do tří úrovní (hloubek) - čchi, krve a orgánů. Naučit se jejich lokalizaci je naprosto zásadní, protože dohromady tvoří architekturu, která mnoho pulzových kvalit definuje. Kromě šesti standardních hlavních pozic na pulzu (cun, guan, chi - distální, střední, proximální) zahrnuje tento systém také 22 komplementárních pozic. Z důvodu přehlednosti a jisté sdělnosti nebudou komplementární pozice vyučovány. Budeme se soustředit na puls jako celek a jednotlivé hlavní pozice (cun, guan, chi). V posledních letech se tento způsob výuky pulzové diagnostiky více osvědčil – studenti nejsou příliš zahlceni detailností metody. Tímto způsobem je systém přehlednější a studenti si odnesou v praxi použitelnější informace.

Všechny čtyři dny budou zahrnovat kombinaci praxe a didaktické instruktáže ("přednášky")
s důrazem na praktické dovednosti.

2. část (4 dny)
První den bude opakováním materiálů z 1. části kurzu. Budeme mít mnoho času na praxi, upevnění nabytých dovedností a na vaše dotazy. Následující dva dny budeme dopoledne pracovat přímo s pacienty. Nejdříve provedou instruktoři detailní vyšetření pulzu pacienta a zapíší je do "pulzového protokolu". Následně budou mít studenti ve dvojicích cca 40 min na to, aby se pokusili najít na pacientově pulzu vše, co instruktoři. K dispozici budou mít vyplněný "pulzový protokol" a samozřejmě asistenci instruktora pro případné dotazy. Jedině tímto způsobem se lze efektivně naučit pulzové diagnostice - přímým vysvětlením a zpětnou vazbou ve vztahu k tomu, co cítíte pod svými prsty. V odpoledních hodinách a celý poslední den se budeme věnovat interpretacím nálezů na pulzu jednotlivých pacientů. Stanovíme možnou diagnózu jen a pouze na základě vyšetření pulzu. Teprve poté předstoupí terapeut detailně obeznámen s anamnézou a aktuálním stavem každého pacienta. Společně se pokusíme integrovat všechny diagnostické vstupy a uvidíme, co všechno jsme o pacientovi mohli říci pouze z vyšetření pulzu.

 

Program: prezence vždy první den: 8.00 - 9.00 hod


výuka: 9.00 – cca 17.30hod

Ve druhé části stráví studenti druhý a třetí den dopoledne s pacienty přesně
daný čas (dozvíte se první den druhé části)


Jakékoli dotazy s radostí zodpoví Aleš Kocián na kocian@tcm.cz nebo osobně v rámci přednášek během roku :-)