VYLUČOVÁNÍ VLHKOSTI

 

 MUDr. Hubert Čížek, Ing. Karel Šimonovský, Dáša Šildbergerová 

 

V návazném cyklu pátečních seminářů probereme směsi na vylučování vlhkosti dostupných v rámci systému praktických hotových směsí prof. Leung Kok Yuena ve formě sanů a cha, včetně přesahu do směsí tradičních (probrání rozdílů) či úpravy účinku doplněním jednotlivých bylinek, nebo kombinováním směsí. Cyklus s rozptylovací metodou navazuje na předchozí cykly, na kterých byla probrána metoda harmonizační a rozptylovací. Absolvovat „vylučování vlhkosti“ lze velmi dobře bez účasti na předchozích cyklech, ale i ty bude možno si v budoucnu doplnit, až znovu po probrání všech metod začneme od začátku.

 

TERMÍNY:
pátek 8. 1. 2016 JIŽ PROBĚHL
pátek 19. 2. 2016 JIŽ PROBĚHL
pátek 22. 4. 2016 JIŽ PROBĚHL
pátek 3. 6. 2016 JIŽ PROBĚHL

 

Rozložení do jednodenních pátečních seminářů jsme zvolili, protože jsme si dobře vědomi, že při vícedenních seminářích pozornost upadá. Navíc takto budou mít účastníci mezi jednotlivými semináři dost prostoru ověřit si získané vědomosti v praxi, což probíranou látku lépe zafixuje. Rovněž předpokládáme, že v pátek je většina z nás již unavena celotýdenní prací, je zde tedy o důvod víc věnovat jednou měsíčně poslední pracovní den studiu.

LEKTOŘI:


MUDr. Hubert Čížek – dlouholetý praktik a lektor TČM specializující se na čínskou fytoterapii, pro kterého jsou směsi prof. Leunga srdeční záležitostí; je garantem odborným cyklu

Dáša Šildbergerová – absolventka studia fytoterapie ČSBS/TČM s úspěšně se rozebíhající praxí; na seminářích má na starosti teorii TČM a přípravu materiálů

Ing. Karel Šimonovský – lektor společnosti, na seminářích má na starosti praktickou část

 

TÉMA:
Většina směsí určených pro vylučování vlhkosti patří pod metodu rozptylování (xiaofa), což je podle Neijingu jedna z osmi základních léčebných metod (bafa).

 

Xiao znamená odstraňovat postupným zmenšováním, rozdrobováním, rozptýlením. Na rozdíl od „drastických metod“ jako jsou spouštění dolů (xiafa) a zvracení (tufa) vyhrazené pro jednorázové vyloučení škodlivin při akutních stavech nadbytku spodem či horem, je postupné rozptylování (xiao) určeno na chronické stavy z dlouhodoběji vznikajících i působících škodlivin, které se vyznačují současným výskytem prázdnoty i plnosti a které se v orgánech zangfu, drahách a spojkách či tkáních prezentují nejrůznějšími stísněními až chorobnými akumulacemi různých substancí, jež není možno a ani doporučováno rychle vylučovat, nýbrž je třeba je rozptylovat a přeměňovat pomalu.
Vlhkost je chladná jinová škodlivina lepkavé, hutné a těžké povahy. Pro obtíže vlhké povahy je typický pomalý nástup, ale následné dlouhé trvání a vracení se příznaků. Podle místa výskytu vyvolává vlhkost různé příznaky. Když stagnuje ve svalstvu a šlachách, způsobuje potíže s ohýbáním končetin a pocit tíhy v těle. Pokud se hromadí v podkožních vrstvách, vyvolává vznik vodnatých otoků. Hromadí-li se v žaludku a ve střevech, způsobuje průjem nebo potíže s vylučováním moči.

Probírané směsi jsou určeny zejména pro chronické, ale též i akutní poruchy vyvolané stagnací a akumulací vlhkosti či tekutin v organismu, vč. vlhce teplých epidemických nemocí, žloutenky, vlhkých blokád či ekzémů. Využitelné jsou rovněž u kombinace vlhkosti s větrnou složkou, jako je tomu u bolestivých obstrukcí (bizheng).

Dosahovanými efekty jsou odvádění vody (lishui), odstraňování otoků (xiaozhong), zprůchodnění vykapávání (tonglin), odfiltrovávání vlhkosti (shenshi), zprůchodňování žlučníku (lidan), zatlačování žlutého (tuihuang), vysušování vlhkosti (zaoshi), přeměna kalného, podpora močení (liniao) aj. U směsí cílících na vítr jsou dosahovanými účinky odstranění větru (qufeng), rozpuštění vlhkosti (huashi) a zprůchodnění cévek (tongluo.)
Směsi na vylučování vlhkosti je možno v případě potřeby kombinovat např. s nástroji metod doplňování (bufa), nebo spouštění dolů (xiafa).

 

CÍL SEMINÁŘE:
Seznámit účastníky se základními bylinnými směsmi na vylučování vlhkosti, vč. pochopení vlivu jednotlivých složek receptur na výsledný účinek celé směsi a doplňkově také odlišení od výchozí tradiční směsi i přiblížení možností rozšiřování či kombinování směsí. Dále připomenout příslušnost možných příznaků ke klíčovým syndromovým modelům typickým pro použití směsí qushi. A v rámci praktické části si probírané směsi doslova osahat.

 

NÁPLŇ SEMINÁŘE:
Úvod do metody. Rozlišení základních typů směsí. Rozbor jednotlivých směsí vč. jejich složení pro pochopení fungování jednotlivých složek v rámci formule. Účinky směsi. Použití směsi v rámci systému Leungovy syndromologie. Praktické dodatky a klinické poznámky vč. kombinování více směsí či jejich rozšiřování o další složky. Doprovodné aktivity budou zahrnovat nejen tvorbu herbáře, vaření a ochutnávání, ale i cvičení Leungova qigongu.

 

URČENÍ SEMINÁŘE:
Leungovy směsi i samotný cyklus jsou určeny studentům a terapeutům TČM, kteří jsou již obeznámeni s čínskou diagnostikou a syndromologií, tzn., předpokládají se absolvované alespoň 2 roky studia, protože Leungův systém směsi srozumitelně odlišuje právě podle čínské syndromologie, přičemž samozřejmě nezapomíná ani na popis jednotlivých příznaků, a tak umožňuje vyškoleným osobám v čínské medicíně probírané směsi efektivně a bezpečně používat. Cyklus je sestaven tak, aby byl prospěšný:
- fytoterapeutům čínské medicíny všech úrovní znalostí, kdy zejména ti začínající a středně pokročilí si mohou používáním Leungova systému prakticky prohlubovat znalosti principů a zákonitostí čínské fytoterapie; více pokročilí pak mohou zkoumat principy v pozadí kombinací směsí a vnímat rozdíly proti výchozím tradičním směsím
- akupunkturistům čínské medicíny a masérům tuina, kteří mohou v návaznosti na zjištěný terapeutický záměr v rámci akupunkturního či masážního sezení relativně snadno vybírat odpovídající směsi a používat je jako výživový doplněk pro období mezi jednotlivými ošetřeními

 

DALŠÍ INFORMACE:
Dovolte nám několik slov k systému bylinných směsí Leung Kok Yuena, protože jeho systém umožňuje přístupným způsobem nahlédnout na čínskou fytoterapii bezpečně „z druhé strany“, tj. představuje protiklad k našemu typicky Západnímu postupu učení se směřujícímu od jednotlivostí k celku, tedy od prvotního detailního studia jednotlivých složek, ze kterých se pak skládají výsledné klasické či individuální směsi. Leungův systém srozumitelně přibližuje možnosti používání jednotlivých směsí a jejich vzájemných kombinací podle přehledně zpracovaných výstupů z diferenciální diagnostiky čínské medicíny. Tento způsob odpovídá i čínskému přístupu, kdy je třeba nejdříve pochopit zákonitosti systému a s pokračujícími lety studia i praxe pak zkoumat principy v pozadí, tedy postupovat od celku k jednotlivostem-detailům, z vyšších úrovní ke kořenům (congshang daoxia), tedy postupně odhalovat:

a) význam jednotlivých složek v ověřených recepturách;
b) význam některých základních kombinací bylin, které se objevují v různých recepturách, kde k nim bývají připojeny další byliny, čímž se u základní kombinace účinky mění nebo doplňují;
c) možnosti kombinací směsí, jejich doplňování či úpravy o další produkty
d) zásady samostatné tvorby směsí jako nejvyššího stupně fytoterapeutické dovednosti, kdy již každý sám musí mít hluboké znalosti pro stanovení jednotlivých poměrů, zvážení interakcí mezi složkami atp., včetně z toho vyplývající odpovědnosti.
Pan profesor upravil směsi a vytvořil z nich systém po 30 letech studia a praxe, který více než dostatečně zaštítil svojí autoritou, neboť změny prováděl s hlubokým porozuměním čínské medicíně a specifickým potřebám lidí na Západě. V současné době můžeme spoléhat i na prověření časem - jeho směsi se na Západě používají již přes 40 let.
Používání Leungových směsí je díky jasné syndromologii dobře srozumitelné. Dodávané formy směsí navíc umožňují držet je v příruční rezervě, nebo tzv. „domácí lékárně“, aby byly v případě potřeby pohotově k dispozici.
Připravujeme pokračování cyklu věnované dalším metodám.

Seminář se koná ve spolupráci s PRAGON s. r. o.

  

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna, Dělnická 54, Praha 7

 

POČET ÚČASTNÍKŮ: max. 40